Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Konkurs za upis studenata 2011/12

Konkurs za upis studenata 2011/12

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10) i Odluke vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-533/11 od 30.03.2011. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2011/2012.godini,

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu studnja prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

 

Izvod iz konkursa koji se odnosi na Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo – Pale


Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo – Pale

 • Studijski program: Ekonomija
 • Budžet: 50 mjesta
 • Sufinansiranje: 150 mjesta
 • Strani državljani: –
 • Ukupno: 200 mjesta

Osnovni uslov za upis je četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine utvrđuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeh postignutog u srednjoj školi – uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole (od 0 do 50 bodova)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 50 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata fakultata u saradnji sa Centralnom izbornom Komisijom Univerziteta.

Prvi upisni rok:

 1. prijavljivanje počinje 27.06.2011. a završava 01.07.2011. (prijem se vrši od 09,00 -14,00 časova u Studentskoj službi Ekonomskog fakulteta)
 2. polaganje prijemnog ispita obaviće se 04.07.2011. u 09.00 časova
 3. objavljivanje rezultata Konkursa 06.07.2011. do 14.00 časova
 4. upis primljenih kandidata počinje 11.07.2011. a završava se 15.07.2011.

Drugi upisni rok:

 1. prijavljivanje počinje 29.08.2011. a završava 02.09.2011. (prijem se vrši od 09.00 -14.00 časova u Studentskoj službi Ekonomskog fakulteta)
 2. polaganje prijemnog ispita obaviće se 05.09.2011. u 09.00 časova
 3. objavljivanje rezultata Konkursa 07.09.2011 do 14.00 časova
 4. upis primljenih kandidata počinje 12.09.2011. a završava se 16.09.2011.

Visina školarine za akademsku 2011/12 godinu za redovne studije prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj utvrđena je odlukom Vlade RS, broj 04/1-012-2-590 od 31.marta 2011 godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznose 60,00 KM

Uplata se vrši na račun posebnih namjena za institcije visokog obrazovanja broj:

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Žiro račun posebnih namjena – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 • Žiro račun: 562-099-80950598-34
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722539
 • Opština – 089

 

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su na prijemni ispit obavezni da ponesu ličnu kartu ili pasoš

Kandidat za upis je dužan ponijeti:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, završnom ispitu
 3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta dužna je da Centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

Kandidat je ostavrio pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slijedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis ostvaruje pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnoisiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

 

Polaganje ispita – Test iz oblasti opšte kulture (znanja)

 

Visina školarine zaredovni studij iznosi 440,00 KM.

Od plaćanja školarine oslobođeni su:

 • Studenti djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 • Studenti djeca ratnih vojnih invalalida VRS 1. i 2 kategorije,
 • Studenti – invalidi VRS od 1-5 kategorije.
 • Studenti sa invaliditetom,
 • Djeca bez oba roditelja.

50% troškova od iznosa školarine upisa plaćaju:

 • Studenta – djeca ratnih vojnih invalida VRS od 3-6 kategorije,
 • Studenti borci VRS (uvjerenje nadležnog ministarstva)

Studenti koji su oslobođeni plaćanja školarine i studenti koji plaćaju 50% troškova školarine, mogu koristiti ovo pravo do navršenih 25 godina života, a u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 55/07, 59/07 i 118/09)

Studenti iz porodica dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj plaćaju 50% od iznosa školarine, pod uslovom da nijedan od njih ne obnovi ni jednu godinu studija.

 

Obavještenje za vanredni studij

Konkurs za upis vanrednih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012 godini na javnim visokoškolskim ustanovama biće raspisan u mjesecu septembru 2011.godine. Prema odluci Vlade RS u akademskoj 2011/2012 godini na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj vanredni studij će se organizovati na sljedećim fakultetima:

Izvod koji se odnosi na Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo – Pale

Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo – Pale

 • Studijski program: Ekonomija
 • Vanredni studij: 100 mjesta
 • Visina školarine: 1500,00 KM