Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Konkurs za upis studenata 2009/10

Konkurs za upis studenata 2009/10

Na osnovu clana 9. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 85/06 i 30/07) i Odluke vlade Republike Srpske, od 11.06.2009. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na Javne visokoškolske ustanove školske 2009/2010.godine i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, raspisuje se

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu studnja prvog ciklusa na studijske programe

organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Visoke škole u Prijedoru i Trebinju u školskoj 2009/2010. godini

Izvod iz KONKURSA koji se odnosi na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, mozete preuzeti ovdje.

Izvod iz KONKURSA (pdf)