Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Konkurs za upis drugog ciklusa studija 2016/17

Konkurs za upis drugog ciklusa studija 2016/17

Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 100 studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija akademske 2016/17. godine u prvom upisnom roku.

Broj slobodnih mjesta na pet studijskih programa:

 • Finansije (10 sufinansiranje, 10 vanredni studij)
 • Poslovno upravljanje (10 sufinansiranje, 10 vanredni studij)
 • Makroekonomija, reforme i biznis (10 sufinansiranje, 10 vanredni studij)
 • Kvantitativna ekonomija (10 sufinansiranje, 10 vanredni studij)
 • Ekonomski razvoj BiH (10 sufinansiranje, 10 vanredni studij)

Prvi upisni rok organizovaće se prema sljedećim terminima:

1)    prijavljivanje kandidata počinje 26.09.2016. a završava 30.09.2016. godine;
2)    polaganje prijemnog ispita je 03.10.2016. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
3)    objavljivanje rezultata konkursa je do 05.10.2016. godine do 14,00 časova;
4)    upis primljenih kandidata počinje 10.10.2016. godine a završava 14.10.2016. godine.

Drugi upisni rok:

1)    prijavljivanje kandidata počinje 24.10.2016. a završava 28.10.2016. godine;
2)    polaganje prijemnog ispita je 31.10.2016. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
3)    objavljivanje rezultata konkursa je do 01.11.2016. godine do 14,00 časova;
4)    upis primljenih kandidata počinje 02.11.2016. godine a završava 04.11.2016. godine.

Potrebni dokumenti za upis:

 1. Original ili ovjerena kopija Diplome ili Uvjerenja o završenom fakultetu
 2. Original ili ovjerena  kopija Uvjerenja o položenim isptima
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Nastavni plan i program studija (ukoliko je završio na drugom fakultetu)
 5. Dokaz o uplati

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM, Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program utvrđuje se na osnovu:

 • prosječne ocjene u toku prvog ciklusa studija (od 0 do 80 bodova), po formuli: Broj bodova=(prosjek x 80) / 10
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 20 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

Svaki studiski program imaće poseban test koji će se sastojati od 10 pitanja, a radiće se 60 minuta. Pitanja će biti satavljena iz udžbenika koji su studenti koristili na prvom ciklusu studija (osnovna literatura).

 

Više informacija o upisu u Studentskoj službi fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale