Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Konkurs za školu rodne ravnopravnosti

Konkurs za školu rodne ravnopravnosti

Gender centar Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu pozivaju zainteresovane studente i studentkinje na upis u Školu rodne ravnopravnosti, koja se realizuje uz podršku UN WOMEN i FIGAP programa BiH 2009-2014

Ciljevi Škole su:

  • Obrazovanje na području rodne ravnopravnosti koja je tijesno povezana sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (rodni aspekt uključen je u sve sektorske politike EU što traži da se ova rodna ravnopravnost i njen interdisciplinarni sadržaj dobro poznaju kako bi se odgovorilo zahtjevima u procesu evropskih integracija);
  • Upoznavanje sa standardima rodne ravnopravnosti, sadržanim u međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kako bi oni mogli biti primijenjeni, kako u zakonodavnoj djelatnosti, tako i u praktičnom životu.
  • Uvođenje rodne perspektive u programe visokoškolskih ustanova, koja će kao rezultat imati povećanje znanja i rodno osjetljivog pristupa u svim oblastima i disciplinama.

Trajanje škole:

ukupno šest (6) radnih dana, u periodu 10-15.5.2013. godine, od čega se pet radnih dana održava nastava, a šestog dana predviđena je promocija i podjela sertifikata.

Mjesto održavanja:

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Alekse Šantića 3, 71420 Pale

Sadržaj programa:

  1. Rod i društvo / Rod i obrazovanje / Rodna dimenzija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
  2. Normativno-pravni i institucionalni okvir rodne ravnopravnosti
  3. Rod i ekonomija

Metode rada i sertifikat:

Interaktivna nastava i polaganje ulaznog testa – opšta znanja o rodnoj ravnopravnosti i završnog testa.

Nakon završetka škole dodjeljuje se isprava – sertifikat Gender centra Vlade Republike Srpske i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim se dokazuje da je kandidat/kandidatkinja uspješno završio/la Školu rodne ravnopravnosti. Uz diplomu (sertifikat) se u dodatku dostavlja i sadržaj programa koji je u školi realizovan.

Uslovi prijavljivanja:

Za Školu rodne ravnopravnosti mogu se prijaviti zainteresovani studenti i studentkinje prvog i drugog ciklusa studija fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Mogu se prijaviti i druga zainteresovana lica koja imaju motivaciju za pohađanje Škole, o čemu će odlučivati komisija za izbor. Prilikom izbora kandidata/kinja posebno će se voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih fakulteta i ravnopravnoj polnoj zastupljenosti (najmanje 40 % manje zastupljenog pola).

Zainteresovani/e treba da dostave popunjen prijavni obrazac (elektronska verzija može se preuzeti na stranici Gender centra Vlade Republike Srpske i na sajtu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na dolje navedenim linkovima, ili dobiti na zahtjev elektronskom poštom). Uz prijavni obrazac, kandidati/kinje treba da dostave potvrdu fakulteta o studiranju i prosjeku ocjena, ne stariju od 30 dana.

Rok za dostavljanje prijave je 17. april 2013.  godine, na sljedeću adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu (za konkurs za Školu rodne ravnopravnosti)
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
univerzitet@ues.rs.ba

U slučaju da se prijavi veći broj kandidata/kinja koji imaju isti broj bodova i/ili ispunjavaju uslove za pohađanje škole, predviđena je mogućnost održavanja pojedinačnih intervjua sa komisijom za izbor polaznika/ca.

Sve informacije (konkurs, program škole i prijavni obrazac) možete preuzeti u našem prilogu ili na stranici Gender centra Vlade Republike Srpske

 

Prijavni obrazac (zip)