Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Обавјештења   /  Обавјештења   /  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора на ужу научну област Теоријска економија