Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Informacija o korišćenju aplikacije “Studentski Info kiosk“

Informacija o korišćenju aplikacije “Studentski Info kiosk“

Studenti će od aprilskog ispitnog roka zapisnike za ispite koje su prijavili moći da vide jedino putem Info kioska, zapisnici u budućnosti neće biti objavljivani na oglasnoj ploči Fakulteta. Da bi bili u mogućnosti da koriste navedenu uslugu svi studenti su dužni da se registruju na Info kiosk, na sledeći način:

  1. na pretraživaču ukucajte infokiosk.unssa.rs.ba,
  2. odaberite Ekonomski fakultet Pale,
  3. ukucajte broj indeksa i pri prvom prijavljivanju na mjesto lozinke ukucajte matični broj,
  4. unesete ispravnu e-mail adresu i lozinku koju želite ubuduće da koristite prilikom logovanja na Vaš nalog,
  5. ulogujete se na Vašu elektronsku poštu koju ste naveli i potvrdite link koji ste dobili   (ukoliko nema automatske poruke za registraciju, pogledajte spam),
  6. poslije potvrđivanja linka, ulogujete se pomoću broja indeksa i lozinke koju ste odabrali.

(Ukoliko imate problema prilikom registrovanja, javite se u Studentsku službu.)

Na Info kiosku ćete biti u mogućnosti da vidite informacije o ličnim podacima, pregled položenih ispita, pregled izlazaka na ispite, zapisnike za ispite, a studenti četvrte godine smjer Ekonomija i biznis će biti u mogućnosti da elektronski prijavljuju ispite, dok će za ostale studente navedena opcija biti onemogućena.

Svaki student će moći da vidi samo zapisnike za ispite koje je prijavio, a ne i zapisnike sa drugih predmeta. Ukoliko niste u mogućnosti da vidite zapisnik ispita koji ste prijavili javite se u studentsku službu, najkasnije 6 dana prije zakazanog termina ispita, da bi regulisali prijavu i mogli pristupiti navedenom ispitu.

Studenti četvrte godine, smjer Ekonomija i biznis će od aprilskog ispitnog roka do kraja akademske godine ispite sa četvrte godine prijavljivati elektronskim putem. Studenti navedenog smjera, ukoliko imaju nepoloženih ispita iz treće godine, te ispite će prijavljivati i dalje na studentskoj službi. U datom roku za prijavu student može da prijavljuje i odjavljuje željeni ispit, do krajnjeg datuma definisanog za prijavu, nakon tog datuma student će biti finansijski zadužen za iznos prijave (2 KM). Studenti su dužni da obrazac prijave kupe, popune i ponesu na ispit.

Za sve nejasnoće obratite se lično na studentsku službu ili e-mail ef.studentska@gmail.com

Ekonomski fakultet Pale
Studentska služba
Bojana Pušara Vuković