Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Drugi upisni rok 2011/12 – Rang lista

Drugi upisni rok 2011/12 – Rang lista

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 05.09.2011.

RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Redni br.

Prezime (ime roditelja) i ime

Broj bodova iz srednje škole

Broj osvojenih bodova na prijemnom ispitu

Ukupan broj bodova

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Jugović  (Žiko) Aleksandra

Kulina (Dragan) Nemanja

Glušac (Nikola) Melanija

Jegdić (Milivoje) Tanja

Radić (Milinko) Maja

Šolaja (Dragomir) Jovana

Karavdija (Veljko) Dajana

Vrećo (Zoran) Marko

Skoko (Bogoljub) Milan

Vidović (Miloš) Goran

Radmilović (Dragan) Milena

Jevtić (Milivoje) Ivana

Pepović (Mile) Jelena

Perić (Dragan) Aleksandar

Pecelj (Božo) Nikola

Bjelaković (Danko) Aleksandar

Šarović (Predrag) Predrag

Forcan (Milinko) Sara

Majstorović (Momir) Igor

Kušić (Todor) Njegoš

Kuljanin (Radmilo) Stefan

Veljo (Tihomir) Danilo

Delić (Mihajlo) Srđan

Simanić (Zdenko) Nemanja

Todić (Petar) Marko

Bilinac (Zdravko) Miloš

Motika (Samojko) Božo

Košarac (Jovo) Jovica

44,07

28,70

39,26

38,96

40,74

33,15

41,28

36,85

30,56

35,00

32,04

34,47

33,83

33,70

33,06

33,52

29,79

24,81

30,56

30,00

29,15

27,02

29,26

27,50

30,64

22,39

27,41

25,32

30,00

44,00

31,00

31,00

29,00

33,00

24,00

28,00

34,00

27,00

29,00

26,00

26,00

26,00

26,00

24,00

24,00

28,00

22,00

22,00

22,00

24,00

21,00

20,00

16,00

24,00

18,00

20,00

74,07

72,70

70,26

69,96

69,74

66,15

65,28

64,85

64,56

62,00

61,04

60,47

59,83

59,70

59,06

57,52

53,79

52,81

52,56

52,00

51,15

51,02

50,26

47,50

46,64

46,39

45,41

45,32

 

Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 28. (dvadesetosam) su ostvarili pravo upisa na Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu školske 2011/12. godine – SUFINANSIRANJE.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Univerziteta.

 

KOMISIJA

Doc. dr Mira Pešić-Andrijić, predsjednik
Prof. dr Novo  Plakalović, član
Prof. dr Marko Šarčević, član