Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Drugi poziv za registraciju polaznika naučno-istraživačke radionice

Drugi poziv za registraciju polaznika naučno-istraživačke radionice

Poštovane kolege,

Zbog značajne zainteresovanosti odlučili smo da omogućimo svim potencijalnim kandidatima da prijave učešće do 25.01.2016. godine! Radionice će se organizovati od 15.02.2016. prema rasporedu koji ćemo objaviti do 12.02.2016.godine. Molimo kandidate da uz prijavu daju sugestije o terminima koje preferiraju kako bismo optimizirali raspored.

*      *      *

Obavještavamo sve zainteresovane diplomirane ekonomiste, studente III i IV godine redovnog studija, studente master i doktorskih studija i asistente Ekonomskog fakulteta Brčko, Ekonomskog fakulteta Pale i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, da Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje Naučno istraživačke radionice na Palama, Brčkom i Bijeljini sa fondom od 40 časova instruktivne nastave.

Ulaganje u sticanje znanja i kompentencija u svim okolnostima je od izuzetne koristi kako za pojedince tako i za razvoj privrede i društva. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je registrovanjem Instituta Ekonomskog fakulteta stvorio institucionalne preduslove za razvoj naučno istraživačkog rada u oblasti ekonomskih nauka što će istraživačkoj bazi od preko 100 nastavnika i saradnika omogućiti dalji razvoj i unapređenje kvaliteta naučno istraživačkog i nastavnog procesa.

Plan je da se u cilju širenja istraživačke baze i unapređenja metodologije rada organizuje nekoliko Naučno istraživačkih radionica na Fakultetu u Palama , Brčkom i Bijeljini, (vremenom i na drugim fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu).

Osnovni programski cilj je da realizacija radionica bude metodološki konzistentna, funkcionalna i instruktivna za asistente, studente master i doktorskih studija, diplomirane ekonomiste  i najbolje studente redovnog studija, kako bi se kreirala djelotvorna mjera između doktrinarnih, metodoloških (softverskih) i operativnih procedura korištenja znanja.

Takav pristup će generisati rast kvaliteta nastavnog i naučno istraživačkog procesa i demistifikovati i otkloniti barijere rastu spoznaje i kompentencija.

Za početak ćemo se fokusirati na sledeća područja:

 1. M ikroekonomske analize imovinskog, finansijskog i tržišnog položaja preduzeća
 2. Analize tržišta
 3. Makroekonomske analize
 4. Biznis planove
 5. Statistička istraživanja
 6. Analize konkurentnosti pojedinih sektora i privrednih grana
 7. Ekonomija znanja i obrazovni sistem
 8. Demografija i zaposlenost
 9. Razvoj lokalnih zajednica
 10. Ekonomija izvrsnosti i globalizacija
 11. Ekonometrijski modeli za kreiranje ekonomskih i razvojnih politika

Svako od ovih područja trebalo bi strukturirati u odgovarajuće module s tim da ćemo u narednoj fazi napraviti i odgovarajući plan za formulisanje strategije restrukturiranja i reformi shodno Agendi procedura priključenja EU.

Učesnici programa će tokom realizacije Naučno istraživačkih radionica usvojiti savremene inovativne metode formulisanja I realizacije naučno istraživačkih projekata kroz sljedeće module:

MODUL 1: Nastanak ideje, evaluacija značaja i korisnosti, formulisanje projektnog zadatka i identifikacija potencijalnih korisnika-naručilaca projekta,

MODUL 2: Metodološke propozicije, tehnike i postupci realizacije naučnoistraživačkih projekata,

MODUL 3: Operativna razrada metodologije realizacije projekata iz oblasti mikroekonomije i kreiranje odgovarajuće softverske podrške, i

MODUL 4: Operativna razrada metodologije realizacije projekata iz oblasti makroekonomije i kreiranje odgovarajuće softverske podrške.

KOTIZACIJA:

Studenti redovnog studija III i IV godine sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu:

 • sa prosjekom preko 9,00…………………………………………………… bez plaćanja kotizacije;
 • sa prosjekom 8,50 – 9,00…………………………………………………………………………30KM
 • sa prosjekom 8,00 – 8,50……………………………………………………………………….. 50KM
 • sa prosjekom 7,50-8,00………………………………………………………………………… 100KM
 • sa prosjekom manjim od 7,50……………………………………………………………….. 200KM

 

Diplomirani ekonomisti sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu:

 • sa prosjekom preko 9,00……………………………………………………..bez plaćanja kotizacije;
 • sa prosjekom 8,50 – 9,00………………………………………………………………………… 30KM
 • sa prosjekom 8,00 – 8,50………………………………………………………………………… 50KM
 • sa prosjekom 7,50-8,00…………………………………………. ………………………………100KM
 • sa prosjekom manjim od 7,50………………………………………………………………….200KM

Diplomirani ekonomisti sa drugih fakulteta u Bosni i Hercegovini……………………250KM

Naučno istraživačke radionice će se organizovati u januaru 2016. godine po rasporedu koji će se nakanadno objaviti. Radionice će se održavati u prostorijama pomenutih fakulteta (EF Brčko, EF Pale i FPE Bijeljina).

Predavači su referentni naučnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju.

Rukovodilac Naučno istraživačkih radionica je prof.dr Spasoje Tuševljak.

Prijave slati na e-mail: nirpbb.ekinuis@gmail.com

Rok za prijavu je 25.01.2016. godine.

Po završetku radionice polaznici će dobiti odgovarajući sertifikat.

Napommena: Za učešće u NAUČNO ISTRAŽIVAČKOJ RADIONICI mogu se prijaviti i kandidati sa završenim fakultetom ekonomskog usmjerenja sa svih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

DIREKTOR INSTITUTA
Prof.dr Spasoje Tuševljak