Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Dr Mladen Ivanić otvara „Jahorinske poslovne dane“

Dr Mladen Ivanić otvara „Jahorinske poslovne dane“

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr Mladen Ivanić otvoriće u srijedu, 25. februara, u 10 časova u hotelu „Termag“ na Jahorini međunarodnu stručno – naučnu konferenciju „Jahorinske poslovne dane“, koju četvrtu godinu zaredom organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, zajedno sa Centrom za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici.

Dvodnevna konferencija, čiji su suorganizatori ove godine i Ekonomski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu i Ekonomski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore, biće fokusirana na temu „Turizam u funkciji ekonomskog razvoja“.

Tokom plenarne sjednice, kao i u tri odvojene sesije posvećene ekonomiji i turizmu, biće predstavljeno 75 radova priznatih naučnika, stručnjaka, kao i studenata sa univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Njemačke.

U radovima eminentnih uvodničara konferencije, prof. dr Petera Šultea sa Instituta za evropske poslove (INEA) iz Njemačke, prof. dr Ljubice Knežević – Cvelbar sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani i prof. dr Slavice Tomić sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, kao i u radovima po sesijama biće sadržani odgovori na pitanja kako turizam pomaže ekonomskom razvoju, šta je novo u sektoru turizma i koji oblici turizma su trenutno najprihvatljiviji i najprofitabilniji, te mogu li prihodi od turizma nadomjestiti nedostatak proizvodnje u drugim privrednim sektorima.

Pored uobičajenog tematskog okruglog stola, ovogodišnji „Jahorinski poslovni dani“ prvi put će organizovati okrugli sto dekana ekonomskih fakulteta iz svih zemalja regije jugoistočne Evrope. Na okruglom stolu, koji će biti održan u četvrtak, 26. februara, u 10 časova u zgradi Ekonomskog fakulteta na Palama, dekani će razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima razvoja ekonomije i ekonomske saradnje u zemljama regiona, te razgovarati o mogućnostima medjusobne saradnje u izradi projekata, u nastavi, posebno u drugom i trećem ciklusu studija, u razmjeni profesora i studenata, kao i u zajedničkoj organizaciji ovakvih i sličnih naučnih skupova, savjetovanja, ljetnih škola i akademija.

Tokom konferencije biće organizovano tradicionalno predstavljanje gastro ponude sarajevsko – romanijske regije, kao i obilazak Jahorine i drugih turističkih destinacija i atrakcija ovoga kraja.

Pokrovitelji ovog skupa su ministarstva nauke i tehnologije, prosvjete i kulture, te trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, grad Istočno Sarajevo i Olimpijski centar Jahorina.

Izvor: UIS