Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Apsolventski ispitni rok – Novembar 2010.

Nastavni predmet / Termin

DRUGA GODINA

 1. Finansijska matematika 01.12.2010. u 14,00

TREĆA GODINA

 1. Analiza poslovanja 16.11.2010. u 15,00
 2. Bankarski menadžment 23.11.2010. u 13,30
 3. Kvantitativni ekonomski modeli 24.11.2010. u 14,00
 4. Marketing 24.11.2010. u 14,00
 5. Politika Evropske unije 29.11.2010. u 14,00
 6. Poslovne finansije 19.11.2010. u 12,30
 7. Teorija i politika privrednog razvoja 18.11.2010. u 08,30
 8. Upravljanje projektima 26.11.2010. u 11,00
 9. Fiskalna ekonomija 29.11.2010. u 14,00

ČETVRTA GODINA

 1. Agrarna ekonomija, Poljoprivreda i agrarni biznis 25.11.2010. u 16,00
 2. Analiza i revizija poslovanja, Analiza poslovanja preduzeća, Korporativno finansijsko izvještavanje, Upravljanje malim biznisom 16.11.2010. u 15,00
 3. Bankarsko poslovanje, Investicioni menadžment, Finansijski istrumenti i tržišta, Finasijske institucije i tržišta 23.11.2010. u 13,30
 4. Ekonometrija 24.11.2010. u 14,00
 5. Ekonomija javnih preduzeća 23.11.2010. u 09,00
 6. Engleski poslovni jezik 22.11.2010. u 14,00
 7. Istraživanje tržišta 17.11.2010. u 11,00
 8. Poslovna statistika 15.11.2010. u 14,00
 9. Marketing javnog sektora, Upravljanje marketingom, Međunarodni marketing 24.11.2010. u 14,00
 10. Menadžment ljudskih resursa 17.11.2010. u 12,00
 11. Menadžment u zdravstvu 15.11.2010. u 17,00
 12. Nacionalna ekonomija, Nacionalna ekonomija i privredni sistem 29.11.2010. u 14,00
 13. Organizacija preduzeća, Proizvodni menadžment 30.11.2010. u 14,00
 14. Poslovne finasije 19.11.2010. u 12,30
 15. Privredno pravo 19.11.2010. u 14,00
 16. Razvoj lokalnih zajednica, Regionalni i lokalni razvoj 20.11.2010. u 09,00
 17. Revizija, Revizija javnog sektora 19.11.2010. u 09,00
 18. Ruski poslovni jezik 17.11.2010. u 08,00
 19. Tehnika komercijalnog poslovanja 26.11.2010. u 12,00
 20. Upravljanje projektima 26.11.2010. u 11,00
 21. Upravljačko računovodstvo 22.11.2010. u 14,00
 22. Elektronsko poslovanje biće naknadno određeno
 • Prijava ispita od 09.11.-12.11.2010. godine;
 • Prijave se ubacuju u kutije;
 • Ukoliko student ne prijavi ispit u predviđenom roku za prijavu, isti može prijaviti najkasnije pet dana prije zakazanog termina ispita uz plaćenje naknade za kašnjenje u iznosu 20KM na vlastite prihode;
 • Studenti koji izlaze ispit više od tri puta uplaćuju 20KM na račun vlastitih prihoda.

STUDENTI SU DUŽNI PRIJAVLJIVATI I POLAGATI ISPITE PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU (NE MOGU SE POLAGATI ISPITI IZ ČETVRTE GODINE UKOLIKO NISU POLOŽENI SVI ISPITI IZ DRUGE I TREĆE GODINE).

Ekonomski fakultet u Palama