Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Потписан Меморандум о сарадњи са компанијом Амадеус

Потписан Меморандум о сарадњи са компанијом Амадеус

Ажирирано: 18 фебруара, 2022 у 17:24 часова

У деканату Економског факултета потписан је Меморандум о сарадњи између команије “Amadeus BH“ Сарајево и Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву. Меморандум су потписали менаџер компаније, Едина Фазлагић и декан Економског факултета Пале проф. др Радомир Божић. Потписивању су присуствовали продекан за наставу доц. др Предраг Млинаревић и доц. др Немања Шаренац.

Циљ овог Меморандума о сарадњи је да се успостави оквир будуће сарадње у областима за које су заједнички заинтересоване, као и реализација заједничких активности у погледу подизања нивоа и квалитета стеченог знања, образовања и обучености кадрова и институционалне сарадње између Уговорних страна у сљедећим областима:

  • реализација заједничких пројеката с циљем развоја науке и струке, као и учешће у текућим програмима и пројектима везаним за регионалне и међународне научно-истраживачке пројекте,
  • сарадња у виду обука, специјалистичких курсева, стручних пракси и усавршавања студената,
  • организација округлих столова, савјетовања, семинара, радионица и сличних скупова који окупљају релевантне интересне групе, а у циљу унапређења рада обје стране,
  • размјена најбољих пракси, увођење нових програма и унапријеђење развоја пословне климе;
  • приступ и персонализована подршка за Amadeus Learning Universe, Amadeus Service HuB, Amades Selling Platform Connect (СКЛ – платформа за вјжбање) ;
  • промоција Општег етичког кодекса у туризму Свјетске туристичке организације.

Циљ факултета је да овај систем интегрише у наставу на СП Туриазм и хотелијерство у оквиру прредмета Е-туризам и Манаџмент туристичких агенција и организатора путовања и да се студентима пружи прилика да дио вјежби из наведених предмета похађају у ИТ кабинету стцајући нова знања и вјештине. Такође, студентима ће бити омогућена проходност ка полагању званичног Амадеусовог курса и стицању сертификата уколико буде исказан интерес студената за ту активност.

Амадеус је једна од десет водећих технолошких компанија у свијету (Forbes 2019 Global Ranking), која својим софистицираним рјешењима омогућава раст и напредак путничке индустрије, те чини битну повезницу путничког екосистема. Путовања проширују видике, стварају везе и граде економије. Моћ путовања напредује, а Амадеус оснажује путовања. Као компанија за путничку технологију, Амадеус већ 30 година креира кључна рјешења која помажу авио-компанијама и аеродромима, хотелима и жељезницама, мета претраживачким компанијама, туристичким агенцијама, тоур операторима и другим путничким играчима да воде своје операције и побољшају искуство путовања, милијарде пута годишње, широм свијета. Амадеус је присутан у више од 190 земаља свијета и запошљава преко 19.000 људи. Само у 2019. години процесирао је 645+ милиона резервација и више од 2 милијарде путника. Препознајући важност сталних иновација и усавршавања, од 2004. године до данас, Амадеус је у истраживање и развој уложио 7,5 милијарди евра, у жељи да обликује будућност путовања.

Економски факултет Пале