Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Prof.dr Branislav Pelević – Ispiti obavještenje

Prof.dr Branislav Pelević – Ispiti obavještenje

Rezultati ispita održanih kod prof.dr Branislava Pelevića (Međunarodna ekonomija, Međunarodne finasije, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Evropske integracije) oglašeni su na oglasnoj tabli fakulteta (u holu fakulteta).

Oni koji nisu položili, ispit mogu prijaviti 10.05. i 11.05.2012. godine do 12.00 časova

Studentska služba