Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Наставни план Први циклус   /  СП Економија   /  СП Економија (од 1993/94. године до 2019/20. године)

СП Економија (од 1993/94. године до 2019/20. године)

Ажирирано: 7 јула, 2023 у 08:28 часова

  • Број дозволе за извођење студијског програма 07.2-9485/07
  • Датум дозволе за извођење студијског програма 25.12.2007.
  • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.1-4371/07
  • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 28.06.2007.

Дозвола за рад УИС

Звање: Дипломирани економиста (240 ЕЦТС)

Актуелни план и програм са измејнама који се примјењује од 2010. године:

Напомена: Од академске 2014/15 године измјењени су називи предмета:

  • Новац, институције и тржишта  се преименује у Монетарна економија
  • Актуарска математика се преименујеу  Квантитативни модели осигурања

Напомена: Одлука ННВ 177/15 од 10.02.2015. ; Одлука Сената 01-C-39-XXXVII/15 од 26.02.2015.

Измјене:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Економски факултет Пале