Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja – Jun 2010 (sedamnaesta sedmica)

Raspored predavanja – Jun 2010 (sedamnaesta sedmica)

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima i vježbama na  postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja i vježbe su obavezni za sve smerove, a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Juni  2010.godine (sedamnaesta sedmiica)

25.06.2010. (petak)

  • 17,00 – 20,00 / Gostujući profesor – (3 časa) – Dr Kemal Kozarić, guverner CB BiH

26.06.2010. (subota )

  • 09,00 – 12,00 / Banke i finansijska tržišta – (3 časova) – Doc. dr Ljubiša Vladušić

26.06.2010. (subota)

  • 12,00 – 14,00 / Poslovno planiranje –  (2 časova) –  Doc.dr Tihomir Spremo

26.06.2010. (subota)

  • 16,00 – 20,00 / Gostujući profesor – (4 časa) – Prof.dr Pavle Kaluđerčić

Predavanja će se održati u sali 60/4.sp.

Služba za postdiplomske magistarske studije
Kontakt telefon 057/226-187