Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Raspored ispita 2011/12

Obavještenje

  • Studenti koji izlaze ispit više od tri puta su dužni na uplatnici upisati naziv predmeta koji polažu i uz prijavu predati original uplatnice.
  • Ispit se ne može naknadno uplaćivati, već u momentu prijave ispita.
  • Sve prijave koje budu nepotpune, bez potrebnih uplata ili pogrešno popunjene, neće biti razmatrane.
  • Prijave se ubacuju u kutije;
  • Ukoliko student ne prijavi ispit u predviđenom roku za prijavu, isti može prijaviti najkasnije pet dana prije zakazanog termina ispita uz plaćenje naknade za kašnjenje u iznosu 20KM na vlastite prihode;
  • Studenti koji izlaze ispit više od tri puta uplaćuju 20KM na račun vlastitih prihoda.
  • Prema odluci Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu donesenoj 06.10.2011 godine (br. 01-C-257-III/11) članu 7. gasi: ‘Svi studenti Univerziteta plaćaju iznos od 20 KM prilikom izlaska na ispit četvrti ili više puta, tokom jedne školske godine. Ukoliko student iz prethodnog stava obnovi godinu ili prenese ispit u narednu školsku godinu izlasci naispit se računaju od početka (prvi itd)“


Ispitni rokovi 2011/12 – Prva godina (pdf)

Ispitni rokovi 2011/12 – Druga godina (pdf)

Ispitni rokovi 2011/12 – Treća godina (pdf)

Ispitni rokovi 2011/12 – Četvrta godina – Smjer Ekonomija preduzeća (pdf)

Ispitni rokovi 2011/12 – Četvrta godina – Smjer Ekonomija javnog sektora (pdf)

Ispitni rokovi 2011/12 – Četvrta godina – Finansijsko bankarski smjer (pdf)

 

Napomena: Termini i vrijeme ispita koji nisu naznačeni u dokumentu biće naknadno utvrđeni.

 

Vidjeti i na: Prvi ciklus / Raspored ispita