Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Program praktične obuke ˝Moja Praksa˝

Program “Moja praksa” je rezultat saradnje ICBL-a sa projektom USAID-a „Partnership for Innovation“ sa ciljem da se stvori prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih. Iza nas je VI ciklusa, preko 300 studenata, 50 projekata!

Program „Moja praksa“ se sastoji od edukativnog i praktičnog dijela. U edukativnom dijelu studenti prolaze obuke iz oblasti timskog rada i projektnog menadžmenta.

Nakon toga slijedi praktični dio, u kome studenti odrađuju 160 radnih sati u IT kompanijama, te se tako upoznaju sa stvarnim poslovanjem istih.

Ovaj program predstavlja jedinstvenu mogućnost studentima da:

  • Iskoriste svoje znanje i vještine, te steknu nova;
  • stvore poslovne kontakte;
  • upotpune svoj CV sa radnim iskustvom;
  • povećaju svoje šanse za buduće zaposlenje;
  • iskuse kako izgleda stvarni poslovni svijet.

„Moja praksa“ Vam pruža jedinstvenu priliku da na određeni period zaposlite mlade, ambiciozne studente informacionih tehnologija i da ih uvedete u poslovni svijet koji ih čeka nakon završetka studija. Istovremeno, studenti će sa svojim znanjem te željom za unapređenjem istog i sticanjem novih vještina predstavljati dragocjen doprinos radu vaše kompanije. Možda ćete odlučiti i da nekog zaposlite nakon završetka prakse, kao što je to nerijetko bio slučaj u prethodnim ciklusima.

Prijave slati na email: mojapraksa@icbl.ba

http://icbl.ba/trening/moja-praksa/

Podaci:

  • Ime i prezime
  • Fakultet
  • Godina studija
  • Prosječna ocjena
  • E-mail

Napomena: Samo za studente treće i četvrte godine Ekonomskog fakulteta Pale (SP Ekonomija). Prijava traje do 22.11.2015. godine.


doc. dr Marko Đogo, prodekan za nastavu