Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Privredno pravo – Obavještenje

Studenti koji polazu ispit iz predmeta Privredno pravo mogu koristiti staru literaturu (dr Lucija Spirovic Jovanovic, dr Mirko Vasiljević i dr Dijana Marković-Bajalović) ili novu (dr Kasagić), ali ne mogu kombinovati navedene literature.

Studentska služba