Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Spisak tema završnih (master) radova za akademsku 2013/2014. godinu na drugom ciklusu studija

Spisak tema završnih (master) radova za akademsku 2013/2014. godinu na drugom ciklusu studija

Prof. dr Tihomir Spremo

 1. Značaj MSP za makroekonomsku stabilnost i ekonomski razvoj zemlje
 2. Uloga malih i srednjih preduzeća u poboljšanju konkurentnosti bh-a privrede
 3. Potencijal i uloga MSP  za brži privredni oporavak Republike Srpske

 

Prof. dr Marko Šarčević

 1. Stimulacija zaposlenih kao faktor produktivnosti u preduzeću
 2. Metodološki problemi mjerenja poslovnog uspjeha u preduzeću
 3. Ravnoteža preduzeća u različitim strukturama tržišta
 4. Međuzavisnost funkcije proizvodnje i  funkcije troškova u preduzeću
 5. Uticaj lokacije na kvalitet ekonomije preduzeća

 

Doc. dr Ljubiša Vladušić

 1. Supervizija banaka i bankarske krize
 2. Značaj članstva BiH i ЦBBiH u Međunarodnom finansijskim institucijama
 3. Uticaj programa WB na smanjenje siromaštva u BiH
 4. Inforamcija kao aspekt efikasnosti finansijskog tržišta
 5. Finansijski inžinjering EBRD-a u BiH

 

Doc. dr Mladen Rebić

 1. Analiza ekonomske politike konkurencije i regulacije u BiH (Studijski program drugog ciklusa: Makroekonomija, reforme i biznis)
 2. Strateške aktivnosti preduzeća u funkciji konkurencije i privrednog razvoja (Studijski program drugog ciklusa: Makroekonomija, reforme i biznis)
 3. Tržišna koncentracija i mjere industrijske koncentracije u službi efektivne konkurencije (Studijski program drugog ciklusa: Makroekonomija, reforme i biznis)
 4. Izazovi lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (Studijski program drugog ciklusa: Makroekonomija, reforme i biznis)