Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Računovodstvo sa finansijskom analizom – Predavanja i vježbe

Računovodstvo sa finansijskom analizom – Predavanja i vježbe

Prdavanja iz predmeta Računovodstvo sa finasijskom analizom održavaće se do kraja semestra četvrtkom 9.15-12 u Učionici 4.

Vježbe iz predmeta Računovodstvo sa finasijskom analizom održavaće se do kraja semestra ponedeljkom 8.15-11 u Amfiteatrui 4.

Ekonomski fakultet Pale