Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Pravo u turizmu – Obavještenje

Pravo u turizmu – Obavještenje

Prvi kolokvijum iz predmeta Pravo u turizmu u četvrtak 04.12.2015. godine sa početkom u 12:15 časova u amfiteatru 2.

Napomena: Prvi dio obuhvata sadržaj u skladu sa knjigom  prof. Dragutina Mirovića, zakljucno sa akcionarskim drustvima. Ne uce se sljedeći sadržaji: Zemljišne knjige i sudski registar, svojinska transformacija, privredne asocijacije i komanditno društvo na akcije.

mr Damjan Danilović