Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Obraćanje Dekana fakulteta povodom nagrade na Festivalu nauke

Obraćanje Dekana fakulteta povodom nagrade na Festivalu nauke

Obraćanje Dekana fakulteta povodom nagrade na Festivalu nauke

Proglašenje Zbornika radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Festivalu nauke 2012., kao najboljeg naučnog časopisa u RS, predstavlja veliku čast i priznanje za Uredništvo Zbornika i za sve zaposlene na Ekonomskom fakultetu, tada mislim i na profesore koji su kao autori ili recezenti direktno učestvovali, tim zaposlenih koji je istrajavao na organizaciji i objavljivanju časopisa, kao i za sve one autore čiji su radovi objavljeni, a isti se bave naučno istraživačkim radom na drugim fakultetima ili institucijama finasijskog i realnog sektora.
Značaj priznanja je i u tome jer dolazi od Ministarstva za nauku i tehnologiju, koje je u ovoj oblasti najkompetentnije da da svoj sud o kvalitetu, zato nas raduje da je baš taj kvalitet prepoznat u slucaju našeg Zbornika radova.
Dobiveno priznanje nas istovremeno obavezuje i motivise da u narednim godinama istrajajemo na dostignutom kvalitetu, ali i da učinimo dodatni  korak ka dostizanju  međunarodne reputacije  i citiranosti.
Festival nauke 2012. pod sloganom „Maštom do Nauke“ pokazao je dodjelom svih priznanja da Ministarstvo nauke i tehnologije brine o naučno istraživackoj budućnosti ove zamlje.

Doc.dr Ljubiša Vladušić
Dekan fakulteta

 

Predsjednik ANURS Akademik Rajko Kuzmanović predaje nagradu
Dekanu Ekonomskog fakulteta Doc.dr Ljubiši Vladušiću

(Izvor: RTRS – TV snimak)