Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  НИЦЕФ   /  О НИЦЕФ-у и контакт

О НИЦЕФ-у и контакт

Ажирирано: 22 септембра, 2021 у 14:13 часова

Научно-истраживачки центар Економског факултета Пале (НИЦЕФ) има традицију од 1993. године и преселења односно обнове рада факултета на Палама. До сада је преко НИЦЕФ-а реализован одређени број пројеката, консултантских услуга, савјетовања и сл. НИЦЕФ је остварио богату сарадњу са разним институцијама радећи пројекте од кључног интереса за наше друштво.

Располажући са знатним бројем експерата и истраживача (факултетских наставника и сарадника), као и са богатим искуством у обављању фундаменталних и примењених истраживања, НИЦЕФ је потпуно оспособљен за квалитетну и по битним елементима, (квалитет, рокови и цена) конкурентну израду научно-истраживачких и комерцијалних пројеката из свих сегмената економске науке.

Научно-истраживачка ђелатност Факултета усмјерена је на израду научних и стручних пројеката, на истраживачке пројекте са иностраним организацијама у оквиру међународне сарадње, те на индивидуалне пројекте истраживачког рада наставника који своје резултате истраживања објављују у зборницима Факултета, књигама, часописима и осталим издањима. Осим тога, млађи сарадници раде магистарске и докторске радове, што је важан аспект научно-истраживачке ђелатности факултета.

Научно – истраживачки центар Економског факултета Пале – НИЦЕФ је подорганизациона јединица Економског факултета, која обавља научно-истраживачку ђелатност .

Руководилац Научно истраживачког института је проф. др Александар Стојановић.

Научни одбор НИЦЕФ-а чине:

  1. проф. др Александар Стојановић
  2. доц. др Марко Ђого
  3. доц. др Весна Пророк
  4. мр Горан Балотић

Правилник о раду

Одлуке о оснивању

* * *

Научно – истраживачки центар Економског факултета Пале – НИЦЕФ
Алексе Шантића 3
71420 Пале
Република Српска
Босна и Херцеговина

 

Телефон:

 

Е-пошта:

Web: http://nicef.ekofis.ues.rs.ba