Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Konferencija Jahorinski poslovni dani 2014

Konferencija Jahorinski poslovni dani 2014

Konferencija Jahorinski poslovni dani 2014, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, sa ovogodišnjom tematikom Inovativnost i preduzetnistvo u turizmu, biće održana na Jahorini, u hotelu Termag, u periodu od 4. do 7. februara 2014. godine. Prijave apstrakta rada i autora traju do 30. decembra 2013. godine, dok je krajnji rok za dostavu konačnih radova 20. januar 2014. godine.

 

Teme od interesa za Treću naučno-stručnu konferenciju su:

 • Ekonomski rast i razvoj
 • Regionalni i ruralni razvoj
 • Prekogranična saradnja
 • Alternativni oblici
 • Konkuretnost
 • Inovacije
 • Tržište rada i ljudski kapital
 • Prirodno okruženje
 • Porezi
 • Transport
 • Sport i zdravlje
 • Bezbjednost
 • Kvalitet
 • Druge teme od interesa.

Radove dostaviti na srpskom, bosanskom, hrvatskom, slovenačkom, makedonskom, crnogorskom ili engleskom jeziku.

Radove, napisane u elektronskoj formi, poslati na jbd.conference@ues.rs.ba

Cijena kotizacije iznosi 100 evra i uključuje:

 • piće dobrodošlice
 • Zbornik radova
 • učešće na sekcijama

Sekretari konferencije:

Prethodne dvije JPD konferencije okupile su oko 400 ekonomskih stručnjaka iz regiona i Evrope, a izloženo je oko 200 naučnih radova.

Suorganizatori i pokrovitelji konferencije su ministarstva nauke i tehnologije, privrede, obrazovanja i turizma Vlade Republike Srpske, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, grad Istočno Sarajevo, grad Sarajevo i Olimpijski centar Jahorina.

U prilogu preuzmite Uputstvo autorima za pisanje rada i brošuru konferencije!

 

Prilog – Contribution (zip)