Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Drugi upisni rok 2012/13 Rang lista

Drugi upisni rok 2012/13 Rang lista

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 03.09.2012

RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Redni br.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prezime, ime (ime roditelja)

Parlić Slaven (Radomir)

Čvoro Vidoje (Slavko)

Stojanović Kristina (Goran)

Lučić Bojan (Rajko)

Maksimović Nikola (Daliborka)

Ećimović Nikola (Miroslav)

Jolović Gorana (Mirko)

Ninković Marinko (Momir)

Pandurević Milan (Miodrag)

Rašković Natalija (Vladimir)

Josipović Miloš (Milan)

Broj osvojenih poena na osnovu uspjeha

45

48.09

47.22

38.33

30.55

27.04

32.13

29.36

22.34

25.37

26.3

Broj osvojenih poena na prijemnom ispitu

36

29

27

26

30

32

24

22

25

17

14

Ukupan broj bodova

81

77.09

74.22

64.33

60.55

59.04

56.13

51.36

47.34

42.37

40.3

 

Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 11. (jedanaest) su ostvarili pravo na upis – SUFINANSIRANJE RS.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Univerziteta.

 

KOMISIJA:

Doc. dr Mira Pešić-Andrijić, predsjednik

Doc. dr Tihomir Spremo, član

Doc. dr Mladen Rebić,  član