Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Upis 2012/13 – Obavještenje

Upis 2012/13 – Obavještenje

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA (ŠKOLSKA 2012/2013 GODINA)

Upis studenata će se obaviti u terminu od 09.07.2012. do 13.07.2012. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Studenti su dužni prioložiti:

  • dvije fotografije (za indeks) i
  • ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa.

Školarina se uplaćuje na žiro – račun

  • Studenti koji se upisuju na BUDŽET i SAMOFINANSIRANJE treba da uplate:
  • upis za I semestar……………………………………………………………………….  40,00 KM
  • formulari za upis i indeks……………………………………………………………….. 20,00 KM
  • članarina za biblioteku……………………………………………………………………  5,00 KM
  • osiguranje…………………………………………………………………………………  5,00 KM

SUFINANSIRAJUĆI studenti treba da uplate:

  • školarina (I rata) ………………………………………………………………………..220,00 KM

 

EKonomski fakultet u Palama

 

Kako popuniti uplatnice?

Indeks i osiguranje

Troškovi semestra

Školarina

Bibiloteka