Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Treći upisni rok 2016/17 – Rang lista

Treći upisni rok 2016/17 – Rang lista

 

 

 

 

 

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 26.09.2016. GODINE RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA

REDOVNI STUDENTI – SUFINANSIRANJE

Redni broj

Prezime, ime  (ime roditelja)

Bodovi iz srednje škole

Kvalifikacioni

Ukupno

Ćuzulan Konstantin (Željko)

50.00

38.00

88.00

Tomašević Aleksandra (Goran)

37.92

34.00

71.92

Abdulahović Amila (Nevzad)

28.94

30.00

58.94

Kandidati od rednog broja 1 (jedan) zaključno sa rednim brojem 3 (tri) su ostvarili pravo upisa na I ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu akademske 2016/17. godine – SUFINANSIRAJUĆI.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta Istočno Sarajevo.

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM I HOTELIJERSTVO

VANREDNI STUDENTI

Redni broj

Prezime, ime  (ime roditelja)

Bodovi iz srednje škole

Kvalifikacioni

Ukupno

Šućur Valentina (Nedeljko)

26.59

14.00

40.59

Kandidat pod rednim brojem 1 (jedan) ostvario je pravo upisa na studijski program Turizam i hotelijerstvo, I ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu akademske 2016/17. godine – VANREDNO.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta Istočno Sarajevo.

 

* * *

OBAVJEŠTENjE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA studijski program EKONOMIJA i studijski program TURIZAM I HOTELIJERSTVO (akademska 2016/2017. godina)

Upis studenata će se obaviti u terminu od 28.09.2016. do 30.09.2016. godine (od 09,00 do 12,00 časova).

Studenti su dužni priložiti:

 • dvije fotografije (za indeks) i
 • ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa.

Studenti se upisuju na BUDžET i SUFINANSIRANjE treba da uplate:

 • upisnina za I semestar…………………………………………………………….  40,00 KM
 • formulari za upis i indeks, obrasci ……………………………………………….. 22,00 KM
 • članarina za biblioteku………………………………………………………………  5,00 KM
 • osiguranje…………………………………………………………………………….  2,00 KM

Studenti se upisuju na SUFINANSIRANjE treba da uplate:

 • školarina I rata…………………………………………………………………….  220,00 KM

NAPOMENA: Školarina se uplaćuje na žiro – račune navedene ispod

PLAĆAJU SVI STUDENTI (BUDŽET, SUFINANSIRAJUĆI, STRANI DRŽAVLJANI, VANREDNI)

Administrativni troškovi i osiguranje

Iznos: 24,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Bibloteka

Iznos: 5,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722549
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Upis semastara

Iznos: 16,00 KM

 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000304

Iznos: 24,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000304

Školarina I rata – SUFINANSIRAJUĆI STUDENTI

Iznos: 55,00 KM

 • Primalac: UIS
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831001
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 088
 • Poziv na broj: 0000000204

Iznos: 165,00 KM

 • Primalac: EFP
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000204

Ekonomski fakultet Pale