Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Teorija i analiza ekonomske politike – Obavještenje

Teorija i analiza ekonomske politike – Obavještenje

Popravni test (opšte poznavanje gradiva) iz predmeta Teorija i analiza ekonomske politike kod prof. dr Ljubiše Vladušića održaće se 24.11.2015. godine sa početkom u ​08.00h.

Napomena: Polaganje testa je obaveza svih studenata koji ranije nisu položili testove. Test će sadržavati 10 pitanja (iz već predložene liste ispitnih pitanja) koja će se vrednovati sa po dva boda. Rezultati će biti objavljeni do 12.00h tako da studenti mogu pristupiti polaganju usmenog ispita istog dana.

prof. dr Ljubiša Vladušić