Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Poziv za IX naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2020''
Poziv za IX naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2020'' Štampa El. pošta
petak, 29 novembar 2019 09:59

Dragi naučni radnici i istraživači,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da pošaljete istraživački rad za IX Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2020 - REALNI I FINASIJSKI SEKTOR U SVJETLU NOVIH TEHNOLOGIJA, NOVIH SVJETSKIH KRETANJA I NOVIH IZAZOVA“, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu i suorganizaciji Ekonomskog fakulteta Podgorica Univerziteta Crne Gore, Ekonomskog fakulteta  Univerziteta Sveti Ćirila i Metodije u Skoplju i Ekonomskog fakulteta Subotica Univerziteta u Subotici u Novom Sadu

Konferencija će se održati na planini Jahorini, Republika Srpska - Bosna i Hercegovina (Hotel Termag Jahorina)

Datum konferencije: 23-25. marta 2020. godine

Zvanična veb stranica konferencije je: http://www.jbf.ekofis.ues.rs.ba

Važni datumi:

  • 10. februar 2020. / Konačni rok za predaju KOMPLETNOG RADA
  • 20. februar 2020. / Povratne informacije naučnog odbora
  • 1. mart 2020. / ‘’Rana’’ registracija
  • 15. mart 2020. / Konačni rok za prijavu

Na osnovu sugestija recenzenata, Naučni odbor konferencije će izabrati najbolje radove koji će biti objavljeni u naučnom časopisu "Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu" koji je indeksiran u vodećim svjetskim bazama i bibliotekama, a svi predstavljeni radovi biće objavljeni u „Zborniku radova konferencije JBF 2020“ (ISSN 2303-8969).

Molimo Vas, da pogledate veb stranicu za više informacija, provjerite važne datume i budite u toku sa poslednjim izmenama.

Poziv za radove

Naučni i organizacioni odbor JPF 2020

*     *     *     *    *

Dear Scientists and Researchers,

We are pleased to invite you to submit research article for the IX Scientific Conference with International Participation „Jahorina Business Forum 2020 - REAL AND FINANCIAL SECTOR IN THE LIGHT OF NEW TECHNOLOGIES, NEW WORLD TRENDS AND NEW CHALLENGES“, organized by Faculty of Economics Pale University in East Sarajevo, and co-organized by Faculty of Economics Podgorica, University of Montenegro, Faculty of Economics Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics Subotica University of Novi Sad - to bring together innovative academics and industrial experts to a common forum.

Conference will take place in Jahorina mountain, Republic of Srpska – Bosnia and Herzegovina (Hotel Termag Jahorina)

Conference Date: 23-25th March 2020

Official Website of the Conference is: http://www.jbf.ekofis.ues.rs.ba

Important Dates:

  • 10th February 2020 / Final FULL PAPER submission deadline
  • 20th February 2020 / Feedback from the Scientific Board
  • 1st March 2020 / Early BIRD registration
  • 15th March 2020 / Final registration deadline

Based on the suggestions of the reviewers, Scientific Committee of the conference will select the best papers which will be published in a scientific journal ‘‘Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo‘‘ which is indexed in the leading world bases and libraries and all presented papers will be published in the „Conference Proceedings JBF 2020“ (ISSN 2303-8969).

Please take the time to explore the website for more details, check on important dates, and keep yourself up to date on recent changes.

Call for Papers

Scientific and Organisational Board JBF 2020

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 23 gostiju na mreži


..........