Impressum Štampa
subota, 09 maj 2009 11:12

Veb urednici i veb administratori koji su odgovorni za održavanje veb stranici ekofis.ues.rs.ba Ekonomskog fakulteta Pale nastoje osigurati da su informacije na stranicama veb stranice tačne i pouzdane.

  • Fakultet ne pruža garanciju niti obećanje, izričito ili implicitno, u vezi sa sadržajem i tačnošću dokumenata koji su spremljeni na ovoj veb stranici i s njega se mogu koristiti. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o tačnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti službi ili izvoru istih odnosno centru aktivnosti uz kojega je dokument vezan.
  • Netačni podaci i dokumenti koji sadrže takve podatke biti će ispravljeni čim veb urednici dobiju informaciju o netačnosti i provjere izvor podataka. Obaviještenja o predmetima, kursevima i predavanjima i ostalim oblicima nastave ne impliciraju obvezu Fakulteta da ih izvodi u tekućoj godini ili na način kako je u obaviještenju opisano.
  • Ekonomski fakultet Pale zadržava pravo da promijeni informacije na ovoj veb stranici u odnosu na postupke, upisnine, takse, i ostala pravila te da prestane izvoditi ili promijeni izvođenje nastave iz raznih predmeta i ostalih oblika nastave u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
  • Ekonomski fakultet Pale ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nanijeta korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovoj veb stranici.
  • Ekonomski fakultet Pale nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge veb stranice na koji se pozivaju veze sa ove veb stranice.

Copyright:
Sve informacije na veb stranicama EFP su pod zaštitom Copyright (c) Ekonomski fakultet Pale 2009-2020. Sva su prava zadržana osim ako nije drugačije izričito navedeno. Ni jedan dio informacija s ove veb stranice ne smije se koristiti u komercijalne svrhe, osim uz prethodnu pismenu dozvolu EFP.