Studijski program Kvantitativna ekonomija Štampa
 • Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.023/612-2-9/11
 • Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 10.11.2011.
 • Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 07.023/612-2-8/11
 • Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 17.10.2011.

Izmjene silabusa:

Napomena: Silabusi su objavljeni u skladu sa preporukom Komiteta za osiguranje klaviteta UIS-a. Silabuse usvaja NNV fakulteta. Prijave nedostataka možete izvršiti kod prodekana za nastavu ili putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Studijski program Kvantitativna ekonomija sadrži sljedeće smjerove:

 • Statistička analiza
 • Aktuarstvo

Cilj studijskog programa:

Cilj izvođenja studijskog programa Kvantitativna ekonomija je osposobljavanje studenata za obavljanje složenih analiza i donošenje zaključaka na osnovu savremenih teorijskih saznanja i relevantnih empirijskih podataka. Studijski program pruža adekvatno obrazovanje za poslove u privredi, bankarstvu, osiguravajućim kompanijama, državnim ustanovama, naučnim institutima i na svim mjestima gdje se poslovne i druge odluke baziraju na rezultatima kvantitativne analize.

Ishodi učenja:

Nakon završetka drugog ciklusa studijskog programa Kvantitativna ekonomija student će biti u stanju da:

 • uspješno obavlja analize ekonomskih rezultata u privredi, bankama, osiguravajućim društvima, penzionim fondovima, fondovima zdravstvenog osiguranja i javnom sektoru;
 • vrši ocjene makroekonomskih kretanja, predviđanje i prognoziranje;
 • izvodi kvantitativne analize i predviđanje u naučno-istraživačkim projektima;
 • uspješno koristi metode kvantitativne analize prilikom donošenja menadžerskih odluka;
 • obavlja širok spektar poslova iz analize podataka svih vrsta i uspješno koristi standardne softvere za obradu podataka;
 • vlada interpersonalnim vještinama i vještinama timskog rada;
 • da vlada vještinama učenja i studiranja literature koje će im omogućiti da nastave studij i budu sposobni za samostalni i timski naučno-istraživački rad.

Nakon završetka drugog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

 • MASTER EKONOMIJE (300 ECTS) –  Kvantitativna ekonomija

 

Poslednje ažurirano srijeda, 23 decembar 2020 12:33