Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Obavještenje o prijavi ispita 26
2 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 31
3 Osnove ekonomije - Ispit 29
4 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 85
5 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 59
6 Sociologija kulture i religije - Ispit 66
7 Njemački jezik 3 - Obavještenje 119
8 Njemački poslovni jezik - Obavještenje 80
9 Obavještenje o prijavi ispita 238
10 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 156
11 Pravo u turizmu - Obavještenje 188
12 Njemački jezik 2 - Obavještenje 153
13 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 143
14 Obavještenje o poštovanju propisanih mjera 135
15 Njemački jezik 1 - Obavještenje 142
16 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 232
17 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 502
18 Obavještenje studentima koji nisu dobili nastavni materijal 571
19 Finasijsko poslovanje - Ispit 637
20 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 525
21 Obavještenje o prijavi ispita 535
22 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 507
23 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 408
24 Obavještenje o upisu semestra 508
25 Raspored nastave - Ljetni semestar 2019/20 610
26 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 433
27 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 379
28 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 473
29 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 491
30 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 451
31 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 390
32 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 543
33 Obavještenje o prijavi ispita 546
34 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 434
35 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 460
36 Prof. dr Marko Đogo - Ispiti 454
37 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 467
38 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 525
39 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 546
40 Osnove ekonomije - Vježbe 518
41 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 867
42 Obavještenje o prijavi ispita 788
43 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 857
44 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 713
45 Pravo u turizmu - Obavještenje 634
46 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 553
47 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 573
48 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 524
49 Pravo u turizmu - Vježbe 550
50 Obavještenje o prijavi ispita 669
51 Obavještenje o upisu kolizije 885
52 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 740
53 Pravo u turizmu - Obavještenje 600
54 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 816
55 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 661
56 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 735
57 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 725
58 Obavještenje o upisu kolizije 603
59 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 516
60 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 623
61 Pravo u turizmu - Obavještenje 578
62 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 669
63 Svjetska privreda i turizam - Ispit 593
64 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 592
65 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 547
66 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 598
67 Obavještenje o prijavi ispita 649
68 Menadžment manifestacija - Predavanja 589
69 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 577
70 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 586
71 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 733
72 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 708
73 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 713
74 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 787
75 Obavještenje o nadoknadi predavanja 855
76 Finasijsko poslovanje - Ispit 683
77 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 649
78 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 705
79 Osnove ekonomije - Ispit 752
80 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 678
81 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 676
82 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 666
83 Turističke destinacije - Ispit 759
84 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 830
85 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 715
86 Obavještenje o prijavi ispita 748
87 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1194
88 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 738
89 Obavještenje o održavanju vježbi 786
90 Raspored nastave - Zimski semestar 1261
91 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 846
92 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 971
93 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1033
94 Obavještenje o prijavi ispita 749
95 Turistička geografija - Ispit 861
96 Njemački jezik 2 - Ispit 814
97 Turizam i ekologija - Ispit 711
98 Njemački jezik 3 - Ispit 711
99 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 814
100 Obavještenje o prijavi ispita 815
101 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 813
102 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 901
103 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 813
104 Njemački jezik I - Ispit 869
105 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 714
106 Obavještenje o prijavi ispita 901
107 Turizam i ekologija - Ispit 1117
108 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1078
109 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 978
110 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 971
111 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 1069
112 Pravo u turizmu - Obavještenje 1025
113 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 979
114 Obavještenje o prijavi ispita 984
115 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 961
116 Turizam i ekologija - Ispit 1005
117 Njemački jezik 2 - Ispit 1031
118 Studentska anketa - Obavještenje 956
119 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1056
120 Ekonomika turizma - Ispit 952
121 Obavještenje o ovjeri semestra 1126
122 Obavještenje o prijavi ispita 1243
123 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1096
124 Obavještenje o izmjeni predavanja 1023
125 Ekonomija kulture - Predavanja 1014
126 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 993
127 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 1097
128 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1057
129 Ekonomika kulture - Predavanja 1092
130 Obavještenje o prijavi ispita 1185
131 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1073
132 Ekonomika kulture - Predavanja 1122
133 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 1383
134 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1136
135 Turistička geografija - Ispit 1148
136 Ekonomika turizma - Ispit 1247
137 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1256
138 Ekonomija kulture - Ispit 1234
139 Obavještenje o aprilskom roku 1190
140 Turističke destinacije - Obavještenje 1084
141 Obavještenje o prijavi ispita 1124
142 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 1285
143 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1115
144 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1188
145 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 1269
146 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1106
147 Promocija u turizmu - Ispit 1167
148 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1137
149 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1081
150 Promocija u turizmu - Ispit 1158
151 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1133
152 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 1233
153 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 1085
154 Obavještenje o prijavi ispita 1203
155 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1235
156 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 1236
157 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1194
158 Ekonomija kulture - Vježbe 1273
159 Obavještenje o održavanju nastave 1216
160 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1217
161 Ekonomija kulture - Predavanja 1144
162 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1257
163 Ekonomika turizma - Vježbe 1585
164 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1209
165 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1242
166 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1302
167 Promocija u turizmu - Ispit 1224
168 Obavještenje o prijavi ispita 1275
169 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1555
170 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 1322
171 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1544
172 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1315
173 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 1440
174 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1480
175 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 1283
176 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1319
177 Promocija u turizmu - Ispit 1354
178 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1184
179 Obavještenje o prijavi ispita 1345
180 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1304
181 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1166
182 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1333
183 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1294
184 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1408
185 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1376
186 Promocija u turizmu - Ispit 1306
187 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1489
188 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1450
189 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1765
190 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1799
191 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1354
192 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 1380
193 Pravo u turizmu - Obavještenje 1336
194 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1227
195 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1413
196 Promocija u turizmu - Ispit 1269
197 Ekonomija kulture - Ispit 1407
198 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1207
199 Promocija u turizmu - Ispit 1342
200 Njemački poslovni jezik - Ispit 1273
201 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1309
202 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1317
203 Engleski poslovni jezik - Ispit 1195
204 Promocija u turizmu - Obavještenje 1349
205 Pravo u turizmu - Obavještenje 1370
206 Obavještenje o prijavi ispita 1534
207 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1307
208 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1185
209 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1549
210 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1381
211 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1372
212 Pravo u turizmu - Obavještenje 1363
213 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1356
214 Spisak tema za završne radove 1485
215 Promocija u turizmu - Obavještenje 1218
216 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 1369
217 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1623
218 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 1244
219 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1370
220 Engleski poslovni jezik - Ispit 1516
221 Njemački poslovni jezik - Ispit 1319
222 Ekonomija kulture - Ispit 1353
223 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1334
224 Engleski jezik 3 - Predavanja 1220
225 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 1249
226 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1349
227 Obavještenje o prijavi ispita 1397
228 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1368
229 Menadžment manifestacija - Predavanja 1309
230 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1495
231 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1531
232 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1352
233 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1486
234 Pravo u turizmu - Ispit 1287
235 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 1317
236 Pravo u turizmu - Predavanja 1370
237 Turizam i ekologija - Ispit 1270
238 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1465
239 Osnove ekonomije - Obavještenje 1381
240 Osnove statistike i demografija - Ispit 1258
241 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1531
242 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 1340
243 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1332
244 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 1306
245 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1299
246 Turizam i ekologija - Predavanja 1188
247 Menadžment manifestacija - Predavanja 1453
248 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1268
249 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1267
250 Turizam i ekologija - Ispit 1248
251 Njemački jezik 3 - Ispit 1289
252 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1501
253 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1264
254 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1341
255 Raspored nastave - Zimski semestar 1649
256 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1498
257 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1286
258 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1257
259 Turizam i ekologija - Ispit 1377
260 Raspored nastave - Zimski semestar 1733
261 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1242
262 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1327
263 Osnove ekonomije - Obavještenje 1407
264 Obavještenje o prepisu studenata 1346
265 Ekonomija kulture - Ispit 1228
266 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 1400
267 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1559
268 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1549
269 Osnove ekonomije - Obavještenje 1332
270 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1637
271 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1310
272 Pravo u turizmu - Obavještenje 1477
273 Obavještenje o prijavi ispita 1535
274 Pravo u turizmu - Ispit 1550
275 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1538
276 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1554
277 Osnove matematike za ekonomiste 1451
278 Turizam i ekologija - Ispit 1529
279 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1422
280 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1340
281 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1725
282 Obavještenje o prijavi ispita 1619
283 Pravo u turizmu - Obavještenje 2017
284 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1897
285 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1750
286 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1782
287 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1661
288 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1617
289 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1566
290 Finansijsko poslovanje - Ispit 1584
291 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1644
292 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1586
293 Turističke destinacije - Ispit 1556
294 Menadžment manifestacija - Ispit 1611
295 Obavještenje o prijavi ispita 1693
296 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1822
297 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1661
298 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1663
299 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1608
300 Pravo u turizmu - Obavještenje 1705
301 Pravo u turizmu - Ispit 1782
302 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1794
303 Osnove ekonomije - Obavještenje 1776
304 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1839
305 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1703
306 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1700
307 Turistička geografija - Vježbe 1684
308 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1607
309 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1648
310 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1638
311 Ekonomika turizma - Obavještenje 1625
312 Obavještenje o prijavi ispita 1587
313 Obavještenje o ovjeri semestra 1472
314 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1647
315 Njemački jezik 3 - Predavanja 1777
316 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1593
317 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1618
318 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1610
319 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1725
320 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1660
321 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1787
322 Obavještenje o prijavi ispita 1856
323 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1905
324 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1845
325 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1837
326 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1786
327 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1632
328 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1471
329 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1642
330 Turističke destinacije - Obavještenje 1750
331 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1688
332 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1908
333 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1903
334 Osnove ekonomije - Ispit 1802
335 Finansijsko poslovanje - Ispit 1895
336 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1869
337 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1721
338 Ekonomika turizma - Obavještenje 1918
339 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1797
340 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1925
341 Turistička geografija - Vježbe 1828
342 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1861
343 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1860
344 Turističke destinacije - Obavještenje 1826
345 Njemački jezik 4 - Ispit 1845
346 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1748
347 Obavještenje o prijavi ispita 1885
348 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2207
349 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 2152
350 Turističke destinacije - Vježbe 1828
351 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1930
352 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1856
353 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1932
354 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1972
355 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1967
356 Turistička geografija - Ispit 1919
357 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1966
358 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2035
359 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1909
360 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1928
361 Obavještenje o prijavi ispita 2254
362 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2331
363 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1969
364 Ekonomika turizma - Ispit 2166
365 Finansijsko poslovanje - Ispit 2189
366 Osnove ekonomije - Ispit 2457
367 Raspored predavanja za ljetni semestar 2632
368 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2168
369 Osnove ekonomije - Obavještenje 2209
370 Obavještenje za studente 4. godine 2406
371 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2612
372 Obavještenje o prijavi ispita 2308
373 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2177
374 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2486
375 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2329
376 Promocija u turizmu - Ispit 2329
377 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2544
378 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2267
379 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2161
380 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2392
381 Obavještenje o prijavi ispita 2500
382 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 2291
383 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2223
384 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2303
385 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 2341
386 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2307
387 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2771
388 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2436
389 Promocija u turizmu - Obavještenje 2630
390 Pravo u turizmu - Obavještenje 2489
391 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2461
392 Engleski jezika 2 - Predavanja 2379
393 Engleski jezik 1 - Predavanja 2576
394 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2657
395 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2483
396 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2672
397 Osnove ekonomije - Obavještenje 2676
398 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2699
399 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2373
400 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2467
401 Obavještenje o prijavi ispita 2528
402 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2558
403 Osnove ekonomije - Vježbe 3233
404 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2686
405 Ekonomika turizma - Ispit 2579
406 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2743
407 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2494
408 Promocija u turizmu - Obavještenje 2933
409 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2599
410 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2516
411 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2565
412 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2669
413 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2550
414 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2664
415 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 2336
416 Osnove ekonomije - Vježbe 2596
417 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2533
418 Obavještenje o odgađanju nastave 2621
419 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2546
420 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2663
421 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2589
422 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2592
423 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2728
424 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2547
425 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2740
426 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2454
427 Obavještenje o prijavi ispita 2520
428 Njemački jezik - Obavještenje 2636
429 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2609
430 Menadžment manifestacija - Predavanja 2789
431 Osnove statistike i demografija - Ispit 2324
432 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2510
433 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2727
434 Osnove statistike i demografija - Ispit 2763
435 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2716
436 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2674
437 Osnove ekonomije - Obavještenje 2676
438 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2684
439 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2572
440 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2567
441 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2568
442 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2576
443 Pravo u turizmu - Vježbe 2655
444 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2810
445 Obavještenje o prijavi ispita 2680
446 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2702
447 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2577
448 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 3088
449 Marketing menadžment - Ispit 2541
450 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2677
451 Osnove ekonomije - Obavještenje 2720
452 Ekonomika turizma - Ispit 2582
453 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2564
454 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2626
455 Pravo u turizmu - Vježbe 2636
456 Obavještenje o stručnoj praksi 2851
457 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2658
458 Engleski jezik 1 - Predavanja 2702
459 Njemački jezik 3 - Ispit 2597
460 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2581
461 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2645
462 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2720
463 Obavještenje o prijavi ispita 2768
464 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2763
465 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2670
466 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2634
467 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2686
468 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2718
469 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2721
470 Osnove ekonomije - Vježbe 2885
471 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2688
472 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2807
473 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2871
474 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2593
475 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2863
476 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2767
477 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2699
478 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2992
479 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2860
480 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 3062
481 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2837
482 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2954
483 Njemački jezik 1 - Ispit 2998
484 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3074
485 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 3238
486 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2745
487 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2778
488 Pravo u turizmu - Ispit 2888
489 Osnove ekonomije - Obavještenje 3100
490 Obavještenje o prijavi ispita 3151
491 Njemački jezik 1 - Ispit 3218
492 Osnovi matematike za ekonomiste 3314
493 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2942
494 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3101
495 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3177
496 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 3092
497 Osnove ekonomije - Obavještenje 3120
498 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2980
499 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 3030
500 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3198
501 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3265
502 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3086
503 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3094
504 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2999
505 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3314
506 Turistička geografija - Vježbe 3020
507 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3102
508 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2744
509 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3215
510 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 3313
511 Turistička geografija - Vježbe 3223
512 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2671
513 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 3175
514 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3102
515 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3243
516 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 3157
517 Engleski jezik 3 - Predavanja 3154
518 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3185
519 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3022
520 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3352
521 Turistička geografija - Vježbe 3222
522 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3043
523 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3362
524 Obavještenje o prijavi ispita 3389
525 Osnove statistike i demografija - Ispit 3458
526 Turistička geografija - Vježbe 3043
527 Turistička geografija - Vježbe 3187
528 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3040
529 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 3384
530 Turistička geografija - Vježbe 3143
531 Engleski jezik 4 - Predavanja 3079
532 Engleski jezik 3 - Predavanja 3371
533 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 3139
534 Pravo u turizmu - Ispit 3152
535 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3091
536 Turistička geografija - Vježbe 3167
537 Turističke destinacije - Predavanja 3069
538 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3169
539 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3238
540 Sociologija kulture i religije - Ispit 3026
541 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3209
542 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2990
543 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 3092
544 Pravo u turizmu - Ispit 3181
545 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3036
546 Nejmački jezik – Termini nastave 3280
547 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3178
548 Njemački jezik - Ispit 3211
549 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3106
550 Treća godina - Predavanja i vježbe 3280
551 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 3207
552 Ekonomika turizma - Vježbe 3179
553 Obavještenje o prijavi ispita 3319
554 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 3185
555 Ekonomika turizma - Predavanja 3319
556 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3431
557 Obavještenje o prijavi ispita 3503
558 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3584
559 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3099
560 Turističke destinacije - Vježbe 3466
561 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3426
562 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3535
563 Raspored nastave - Ljetni semestar 3701
564 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3308
565 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3602
566 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3367
567 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3431
568 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3387
569 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3562
570 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3621
571 Obavještenje o prijavi ispita 3554
572 Sociologija kulture i religije- Ispit 3605
573 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3576
574 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3411
575 Pravo u turizmu - Ispit 3750
576 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3503
577 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3544
578 Pravo u turizmu - Obavještenje 3535
579 Pravo u turizmu - Ispit 3343
580 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3529
581 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3622
582 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3486
583 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3358
584 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3325
585 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3553
586 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3572
587 Menadžment manifestacija - Vježbe 3420
588 Obavještenje o prijavi ispita 3758
589 Promocija u turizmu - Vježbe 3407
590 Promocija u turizmu - Obavještenje 3593
591 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3697
592 Pravo u turizmu - Obavještenje 3583
593 Pravo u turizmu - Predavanja 3686
594 Pravo u turizmu - Obavještenje 3365
595 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3516
596 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3609
597 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3509
598 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3598
599 Pravo u turizmu - Obavještenje 3725
600 Druga godina - Predavanja 3401
601 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3705
602 Obavještenje o prijavi ispita 3449
603 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3246
604 Pravo u turizmu - Obavještenje 3507
605 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3626
606 Parvo u turizmu - Ispit 3530
607 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3496
608 Pravo u turizmu - Predavanja 3495
609 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3444
610 Promocija u turizmu - Obavještenje 3515
611 Druga godina - Predavanja 3546
612 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3725
613 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3609
614 Paravo u turizmu - Obavještenje 3720
615 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3630
616 Obavještenje o odgađanju nastave 3477
617 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3392
618 Menadžment manifestacija - Predavanja 3447
619 Pravo u turizmu - Obavještenje 3388
620 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3623
621 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3381
622 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3668
623 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3563
624 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3469
625 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3803
626 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3692
627 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3804
628 Prijava za EIAT konferenciju 3556
629 Obavještenje o prijavi ispita 3599
630 Obavještenje - "Kolizija" 3559
631 Obavještenje o promociji diploma 3413
632 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3449
633 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3500
634 Pravo u turizmu - Obavještenje 3623
635 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3910
636 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3709
637 Obavještenje o upisu studenata 3584
638 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3550
639 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3491
640 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3437
641 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3212
642 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3334
643 Osnove ekonomije - Predavanje 3676
644 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3380
645 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3591
646 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3686
647 Promocija u turizmu - Predavanja 3566
648 Finansijsko poslovanje - Ispit 3636
649 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3390
650 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 3369
651 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3554
652 Obavještenje o uslovima za upis godine 3560
653 Pravo u turizmu - Predavanja 3384
654 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3575
655 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3512
656 Pravo u turizmu - Ispit 3683
657 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3715
658 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3356
659 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3549
660 Pravo u turizmu -Ispit 3685
661 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3426
662 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3422
663 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3398
664 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3662
665 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3724
666 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3373
667 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3542
668 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3408
669 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3325
670 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3619
671 Parvo u turizmu - Ispit 3551
672 Ekonomika turizma - Obavještenje 3474
673 Njemački jezik - Obavještenje 3677
674 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3692
675 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3666
676 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3562
677 Brucoško jutro - Obavještenje 3319
678 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3547
679 Obavještenje o prijavi ispita 3493
680 Raspored nastave - Zimski semestar 3967
681 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3560
682 Osnove statistike i demografija - Ispit 3607
683 Pravo u turizmu - Obavještenje 3366
684 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 4149
685 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3666
686 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3360
687 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3362
688 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3622
689 Obavještenje o prijavi ispita 3753
690 Finansijsko poslovanje - Ispit 3736
691 Pravo u turizmu - Obavještenje 3693
692 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3509
693 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3941
694 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3557
695 Obavještenje o prijavi ispita 3768
696 Njemački jezik - Obavještenje 3712
697 Ekonomika turizma - Obavještenje 4087
698 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3904
699 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3851
700 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3791
701 Obavještenje o prijavi ispita 3744
702 Sociologija kulture i religije - Ispit 3749
703 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3871
704 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3467
705 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4652
706 Obavještenje o regulisanju obaveza 3629
707 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3834
708 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3759
709 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3520
710 Ekonomika turizma - Vježbe 3792
711 Obavještenje o predavanjima 3724
712 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3593
713 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 4152
714 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3755
715 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 4187
716 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3852
717 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3824
718 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3679
719 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 4096
720 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3570
721 Pravo u turizmu - Obavještenje 3884
722 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3897
723 Turizam i ekologija - Ispit 3817
724 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4035
725 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3940
726 Ekonomika turizma - Predavanja 3658
727 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3895
728 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3766
729 Njemački jezik 2 - Predavanja 3662
730 Engleski poslovni jezik - Predavanja 4078
731 Ekonomika turizma - Predavanja 3617
732 Ekonomika turizma - Predavanja 3839
733 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3579
734 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4017
735 Ekonomika turizma - Vježbe 3816
736 Pravo u turizmu - Obavještenje 4079
737 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 4139
738 Raspored nastave - Ljetni semestar 4525
739 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3951
740 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3916
741 Pravo u turizmu - Obavještenje 3905
742 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3682
743 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3831
744 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3985
745 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3879
746 Ekonomika turizma - Ispit 3506
747 Sociologija kulture i religije - Ispit 3828
748 Privredno pravo - Obavještenje 3953
749 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3871
750 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3955
751 Obavještenje za upis i obnovu semestra 4008
752 Turistička geografija - Ispit 3909
753 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4057
754 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4008
755 Pravo u turizmu - Obavještenje 4038
756 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 4257
757 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4052
758 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4118
759 Obavještenje o podjeli indeksa 3898
760 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4116
761 Obavještenje o popunjavanju indeksa 4093
762 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3974
763 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4092
764 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3951
765 Obavještenje o regulisanju statusa 3925
766 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4125
767 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3860
768 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4263
769 Obavještenje za sufinasirajuće studente 4166
770 Pravo u turizmu - Obavještenje 3975
771 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3943
772 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3960
773 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4038
774 Obavještenje za studente strane državljane 4023
775 Promocija u turizmu - Obavještenje 4072
776 Pravo u turizmu - Ispit 4019
777 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3889
778 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3785
779 Pravo u turizmu - Vježbe 3843
780 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3906
781 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3683
782 Pravo u turizmu - Obavještenje 3970
783 Obavještenje o stručnoj praksi 4164
784 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3917
785 Engleski jezik 1 - Predavanja 4256
786 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 4030
787 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5113
788 Sociologija kulture i religije - Ispit 4018
789 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4101
790 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3763
791 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3825
792 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3891
793 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3859
794 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3999
795 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3729
796 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 4155
797 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 4012
798 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 4060
799 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3943
800 Raspored nastave - Zimski semestar 4189
801 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3999
802 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 4119
803 Obavještenje o održavanju vježbi 3881
804 Studentska služba - Obavještenje 4286
805 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3821
806 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4123
807 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 4082
808 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 4067
809 Brucoško jutro - Obavještenje 4169
810 Finansijsko poslovanje - Ispit 4009
811 Raspored nastave - Zimski semestar 4135
812 Obavještenje o prijavi ispita 4173
813 Finansijsko poslovanje - Ispit 3902
814 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4094
815 Obavještenje o prijavi ispita 4639
816 Finansijsko poslovanje - Ispit 4277
817 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4354
818 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4660
819 Turizam i ekologija - Ispit 4234
820 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4271
821 Pravo u turizmu - Ispit 4348
822 Finansijsko poslovanje - Ispit 4300
823 Obavještenje o prijavi ispita 4234
824 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4528
825 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4293
826 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 4281
827 Turističke destinacije - Ispit 4297
828 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4091
829 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4210
830 Turističke destinacije - Predavanja 5220
831 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4285
832 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4307
833 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4647
834 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4286
835 Ekonomika turizma - Predavanja 4686
836 Ekonomika turizma - Predavanja 4415
837 Finansijsko poslovanje - Ispit 4556
838 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4624
839 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4637
840 Turističke destinacije - Predavanja 4192
841 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4478
842 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 4313
843 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4495
844 Osnove statistike i demografija - Ispit 4463
845 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4385
846 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4429
847 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4773
848 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4600
849 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4488
850 Sociologija kulture i religije - Ispit 4604
851 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4525
852 Obavještenje o prijavi ispita 4316
853 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4217
854 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4271
855 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4363
856 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4396
857 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4506
858 Njemački jezik 2 - Predavanja 4596
859 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4463
860 Pravo u turizmu - Ispit 4686
861 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4931
862 Osnovi ekonomije - Ispit 4477
863 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4773
864 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4616
865 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4513
866 Pravo u turizmu - Obavještenje 4524
867 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 4364
868 Obavještenje o prijavi ispita 4540
869 Osnovi statistike i demografija - Ispit 4349
870 Osnove ekonomije - Obavještenje 4388
871 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4593
872 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4615
873 Osnove ekonomije - Vježbe 4235
874 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4277
875 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4475
876 Pravo u turizmu - Obavještenje 4613
877 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4999
878 Obavještenje o prijavi ispita 4467
879 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4399
880 Osnove ekonomije - Vježbe 4434
881 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4779
882 Pravo u turizmu - Predavanja 4637
883 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5371
884 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4878
885 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4691
886 Pravo u turizmu - Vježbe 4528
887 Osnove ekonomije - Predavanja 4430
888 Pravo u turizmu - Obavještenje 4530
889 Obavještenje o regulisanju statusa 4650
890 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4518
891 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4395
892 Obavještenje o odlaganju predavanja 4398
893 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4736
894 Osnove ekonomije - Vježbe 4637
895 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4660
896 Osnove ekonomije - Predavanja 4628
897 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4452
898 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4640
899 Pravo u turizmu - Predavanje 4546
900 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4794
901 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4616
902 Osnovi ekonomije - Vježbe 4596
903 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4621
904 Osnovi ekonomije - Predavanja 4745
905 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4563
906 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4907
907 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4716
908 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4291
909 Obavještenje o pravilima studiranja 4651
910 Osnovi ekonomije - Vježbe 4748
911 Obavješetenje o upisu studenata 4592
912 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4607
913 Obavješetenje o terminima ispita 4674
914 Brucoško jutro - Obavještenje 4636
915 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4716
916 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4606
917 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 5237
918 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4799
919 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4823
920 Osnovi ekonomije - Ispit 4778
921 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4581
922 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5351
923 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 5000
924 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4735
925 Ekonomika turizma - Ispit 4703
926 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4520
927 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4823
928 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4880
929 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5549
930 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 5306
931 Pravo u turizmu - Predavanje 4846
932 Engleski jezik - Predavanja 4941
933 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4971
934 Marketing menadžment - Obavještenje 5115
935 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 5172
936 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5088
937 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4899
938 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5499
939 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4998
940 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4989
941 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4888
942 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5570
943 Osnove ekonomije - Vježbe 5105
944 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4903
945 Osnove ekonomije - Vježbe 4762
946 Osnove ekonomije - Predavanja 4938
947 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4578
948 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4834
949 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5059
950 Osnove ekonomije - Predavanja 5104
951 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4986
952 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4942
953 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 5100
954 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 5031
955 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5205
956 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 5233
957 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5843
958 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4899
959 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5418
960 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5019
961 Osnovi ekonomije - Vježbe 4672
962 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5063
963 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 5180
964 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 5068
965 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5056
966 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5363
967 Brucoško jutro - Obavještenje 5030
968 Obavještenje o početku nastave 4897
969 Njemački jezik 1 - Ispit 4905
970 Osnove statistike i demografija - Ispit 4871
971 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5446
972 Sociologija kulture i religije - Ispit 4975
973 Turistička geografija - Ispit 5186
974 Ekonomika turizma - Ispit 5315
975 Engleski jezik 1 - Ispit 5000
976 Obavještenje o ovjeri semestra 5064
977 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5374
978 Ekonomika turizma - Predavanja 5095
979 Ekonomika turizma - Predavanja 5097
980 Ekonomika turizma - Predavanja 5320
981 Turistička geografija - Ispit 5278
982 Sociologija kulture i religije - Ispit 5369
983 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5751
984 Ekonomika turizma - Predavanja 5228
985 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5693
986 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 5415
987 Turistička geografija - Ispit 5397
988 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5342
989 Turistička geografija - Ispit 5313
990 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5334
991 Obavještenje o preuzimanju indeksa 5317
992 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5229
993 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5432
994 Turistička geografija - Predavanja 5464
995 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 5237
996 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5518
997 Raspored predavanja - Šesta sedmica 5228
998 Raspored predavanja - Peta sedmica 5534
999 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 5282
1000 Raspored predavanja - Treća sedmica 5524
1001 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5467
1002 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5496
1003 Raspored predavanja - Druga sedmica 5499
1004 Raspored predavanja - Prva sedmica 5461
1005 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5936
1006 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 5320
1007 Upis 2012/13 - Obavještenje 6033
1008 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5718
1009 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5798
1010 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5852
 

Online:

Imamo 134 gostiju na mreži


..........