Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Nastavni planovi SP Ekonomija SP Ekonomija (od 2020/21. godine) / MNRVOID Rješenje 14.7.2020. godine
SP Ekonomija (od 2020/21. godine) / MNRVOID Rješenje 14.7.2020. godine Štampa El. pošta

Prema Rješenju MNRVOID-a upis studenta u prvu godinu počinje od akademske 2020/21. godine.

Izmjene:

Napomena: Silabusi su objavljeni u skladu sa preporukom Komiteta za osiguranje klaviteta UIS-a. Silabuse usvaja NNV fakulteta. Prijave nedostataka možete izvršiti kod prodekana za nastavu ili putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Studijski program Ekonomija sadrži sljedeće smjerove:

 • Digitalna transformacija (od 3. godine)

 • Ekonomska analiza i politika (od 4. godine)
 • Računovodstvo i revizija (od 4. godine)
 • Ekonomija i biznis (od 4. godine)
 • Finansije i bankarstvo (od 4. godine)

Cilj studijskog programa:

Osnovni cilј studijskog programa je da studentima Ekonomskog fakulteta ponudi bazična znanja, koncepcije i vještine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena, aktivnosti i problema. Ovaj generalni cilј i orijentacija programa se postepeno i hijerarhijski ostvaruju, u zavisnosti od izbornog modula. Cilјevi studijskog programa Ekonomija su da:

 • da pripremi studente za niz zanimanja iz oblasti ekonomije, a posebno iz užeg usmjerenja: digitalna transformacija, ekonomska analiza i politika, računovodstvo i revizija, ekonomija i biznis, finansije i bankarstvo,
 • da omogući studentima da razviju vlastito razumijevanje ekonomskih načela i da usvoje odgovarajuće kvantitativne metode sprovođenja ekonomskih analiza,
 • da osposobi studente da kritički razmišlјaju i samostalno donose poslovne odluke,
 • da osposobi studente za kreiranje, planiranje, ostvarivanje, praćenje i kontrolu ekonomskih i poslovnih fenomena i problema,
 • da osposobi studente za analiziranje poslovnih problema primjenom kvantitativnih metoda i informaciono – komunikacionih tehnologija,
 • da omogući studentima da razviju sposobnost za samostalno pokretanje biznisa primjenjujući stečena znanja kao i sposobnost za rad u timu,
 • da pripremi studente za uklјučivanje u naučno-istraživački rad na institutima i fakultetima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa studija studenti će steći kvalifikacije s kojima će:

 • razumjeti i pravilno tumačiti temelјne pojmove ekonomije,
 • razumjeti i ovladati osnovnim istraživačkim metodama, uklјučujući prikuplјanje podataka, analizu podataka i preporuke za različite probleme odlučivanja
 • razumjeti djelovanje privrede na mikroekonomskom i makroekonomskom nivou,
 • uočavati i prepoznavati uzroke i faktore koji određuju poslovni kontekst te njegovu relativnu važnost u poslovnom odlučivanju,
 • analizirati uticaj klјučnih varijabli iz okruženja na poslovnu perspektivu preduzeća, ali i privredu u cjelini,
 • aktivno se služiti kvantitativnim metodama i modelima u poslovnom odlučivanju i ispravno vrednovati primjenjivost pojedinih metoda i modela u datim uslovima (rizika i neizvjesnosti) u poslovnom okruženju
 • primijeniti stečena znanja u rješavanju problema poslovnog odlučivanja i upravlјanja privrednim subjektima,
 • ispitati ulogu ekonomskih politika u ostvarivanju cilјeva privrednog rasta i razvoja,
 • razumjeti i pravilno tumačiti specifičnosti ekonomskih procesa na regionalnom i na globalnom nivou,
 • pravilno ocijeniti mogućnosti makroekonomskih i mikroekonomskih politika na osnovu kojih mogu donositi kratkoročne i dugoročne odluke,
 • povezivati računovodstvene informacije u različite izvještaje i (pr)ocijeniti finansijski položaj i uspješnost poslovanja privrednih subjekata,
 • formulisati adekvatne računovodstvene politike specifične za poslovanje privrednih subjekata,
 • razumjeti suštinu i specifičnosti revizije i učestvovati u radu timova angažovanih na reviziji finansijskih izvještaja, interne revizije i revizije u javnom sektoru,
 • razumjeti ulogu finansijskog tržišta, vrednovanja finansijskih instrumenata na finansijskom tržištu i mogućnosti obezbjeđivanja sredstava na finansijskom tržištu i ulaganja u finansijske instrumente,
 • biti u mogućnosti da ispitaju strukturu finansijskog i poreskog sistema, institucija, tržišta, instrumenata i politika
 • usvojiti osnovna znanja vezana za sve aspekte poslovanja banaka,
 • kreirati proces marketing istraživanja, te razlikovati i primijeniti različite metode prikuplјanja i obrade podataka,
 • identifikovati strateški položaj privrednog subjekta primjenom menadžerskih tehnika i metoda,
 • identifikovati i analizirati klјučne faktore okruženja i ponašanja različitih grupa potrošača i njihov uticaj na marketinške aktivnosti privrednog subjekta,
 • razumjeti mjesto i ulogu digitalne ekonomije u kontekstu organizacije poslovnih procesa i javnog sektora,
 • ovladati znanjem i tehnikama primjene računara u poslovanju korišćenjem izabranih softverskih i metodoloških alata kao što su: programski jezici, upravlјački sistemi baza podataka, modeli elektronskog poslovanja, operativni sistemi i internet tehnogije.

Nakon završetka prvog ciklusa studija kandidat stiče zvanje:

 • DIPLOMIRANI EKONOMISTA (240 ECTS)

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano petak, 17 decembar 2021 11:55