Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije NICEF Pozivi za pisanje projekata u 2019. godini
Pozivi za pisanje projekata u 2019. godini Štampa El. pošta

 

 • Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo objavilo je juče, 8. oktobra, konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godini.

Ministarstvo će sufinansirati ukupno 60 naučnoistraživačkih projekata iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja. Prijedloge projekata mogu kandidovati naučnoistraživačke organizacije, odnosno visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri.

Za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2019. godini biće izdvojeno  1.200.000,00 KM. Ministarstvo će izdvojiti do 20.000,00 KM za prijedloge projekata iz društvenih i humanističkih nauka, odnosno do 30.000,00 KM na ime sufinansiranja prijedloga projekata iz inženjerstva i tehnologije, prirodnih, medicinskih, polјoprivrednih i interdisciplinarnih nauka.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 08.11.2019. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.


NAPOMENA ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLjUJU NA KONKURS: Posljednji Journal Citation Report (JCR) možete pronaći ovdje. Pretraživanjem ključnih riječi lako se može utvrditi da li se časopisi nalaze na JCR-u.


 • Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu

Erasmus+ poziv

Obavještavamo vas da je otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu. Poziv je dostupan na svim službenim jezicima zemalja članica Evropske unije. Poziv je otvoren za sve javne i privatne institucije koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Grupe mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne neophodno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Budžet

Ukupni budžet dodijeljen ovom pozivu za podnošenje prijedloga iznosi 2.733.400.000 EUR.

Ključna aktivnost 1.

Mobilnost pojedinaca u području mladih | 5. februara 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja | 5. februara 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih | 5. februara 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u području mladih | 30. aprila 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u području mladih | 1. oktobra 2019. godine

Zajednički master studiji Erasmus Mundus | 14. februara 2019. godine

Zajednički master studiji Erasmus Mundus – Zajednički poziv EU-a i Japana | 1. aprila 2019. Godine

Ključna aktivnost 2.

Strateška partnerstva u području mladih |  5. februara 2019. godine

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja |  21. marta 2019. godine

Strateška partnerstva u području mladih | 30. aprila 2019. godine

Strateška partnerstva u području mladih | 1. oktobra 2019. godine

Evropski univerziteti | 28. februara 2019. godine

Udruženja znanja | 28. februara 2019. godine

Udruženja sektorskih vještina | 28. februara 2019. godine

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja | 7. februara 2019. godine

Jačanje kapaciteta u području mladih | 24. januara 2019. Godine

Ključna aktivnost 3.

Projekti u okviru Dijaloga s mladima

 1. februara 2019. godine
 2. aprila 2019. godine
 3. oktobra 2019. Godine

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, podrška udruženjima, mreže, projekti | 22. februara 2019. godine

Sportske aktivnosti

Strateška partnerstva | 4. aprila 2019. godine

Mala strateška partnerstva | 4. aprila 2019. godine

Neprofitna evropska sportska događanja | 4. aprila 2019. Godine

Programski vodič

Detaljni uslovi ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr   (u slučaju neslaganja u tekstu, prioritet se daje engleskoj verziji vodiča). Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uslovi učešća i finansiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Detalji o ovom pozivu dati su na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Noviteti u ovom pozivu:

Srbija: od ovog poziva, Srbija prelazi u grupu Programskih zemalja,

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK): s obzirom na Brexit (izlazak UK iz Evropske unije) koji je predviđen da se desi u maju 2019. godine potrebno je voditi računa oko izbora partnera iz ove zemlje. Ako UK izađe iz Evropske unije tokom perioda dodjele bespovratnih sredstava, a da ne zaključi sporazum sa Evropskom unijom, UK partner će prestati primati sredstva iz EU (iako i dalje mogu ostati u konzorciju) ili se mora obavezati da napuste projekat na osnovu odgovarajućih odredbi Ugovora o grantu o prestanku učešća u projektu.

 

 

 • Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu.

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2018. godinu.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavlјenog konkursa za dodjelu sredstava imaju:

 1. a) registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi),
 2. b) neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uklјučena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Ukoliko je podnosilac projekta u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaklјučenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 17.09.2018. godine.

Detalјnije informacije o ovom konkursu dostupne su na OVDJE.

 

 • Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja istraživača

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za period 2019-2020. godina.

Period realizacije projekata je do dvije godine, od januara 2019. godine do decembra 2020. godine.

Prijava se može podnijeti za ukupan iznos od 10.000 eura po projektu (5.000 eura po projektu godišnje). Sredstva će se obračunavati na slјedeći način:

 • Putni troškovi (ekonomska klasa) će biti isplaćeni istraživačima (bosanskohercegovačkim i austrijskim istraživačima) na bazi podnesenih računa.
 • Troškovi smještaja za bosanskohercegovačke istraživače koji putuju u Austriju:

100 eura – po danu do 14 dana ili 1500 evra – po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana i maksimalno do tri mjeseca.

 • Troškove smještaja za austrijske istraživače koji putuju u Bosnu i Hercegovinu: Tamo gdje je moguće smještaj će obezbijediti bosanskohercegovačka strana i dnevnice u iznosu do 20 eura – po danu do 14 dana ili 300 evra – po mjesecu za dugoročne posjete.

Ukoliko bosanskohercegovačka strana nije u mogućnosti da obezbijedi smještaj slјedeći iznosi će biti finansirani: 60 eura- po danu do 14 dana ili 1000 eura po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana do maksimalno 3 mjeseca.

Potrošni materijal: 400 evra paušal po projektu u opravdanim slučajevima kao dio odobrenog maksimalnog proračuna.

Prijave projekata na konkurs se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba (link konkursi), odnosno na web stranicama entitetskih ministarstava nauke.

Istraživači iz Bosne i Hercegovine za učešće u zajedničkim projektima moraju da obezbijede i pisanu saglasnost austrijskog partnera na aplikacionom obrascu.

Partneri iz Bosne i Hercegovine prijave na konkurs predaju u entitetska ministarstva za nauku do 30. septembra 2018. godine na adresu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dr Ante Starčevića bb, 88 0000 Mostar (za aplikante sa područja Federacije Bosne i Hercegovine) ili Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka (za aplikante sa područja Republike Srpske) s naznakom „Prijava za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za 2019-2020″.

Više informacija dostupno je u tekstu konkursa u dokumentu u prilogu ili na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH: http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=9508&langTag=bs-BA

Prilog : Konkurs

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 19 gostiju na mreži


..........