Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije NICEF O NICEF-u i kontakt
O NICEF-u i kontakt Štampa El. pošta

Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta Pale (NICEF) ima tradiciju od 1993. godine i preselenja odnosno obnove rada fakulteta na Palama. Do sada je preko NICEF-a realizovan određeni broj projekata, konsultantskih usluga, savjetovanja i sl. NICEF je ostvario bogatu saradnju sa raznim institucijama radeći projekte od ključnog interesa za naše društvo.

Raspolažući sa znatnim brojem eksperata i istraživača (fakultetskih nastavnika i saradnika), kao i sa bogatim iskustvom u obavljanju fundamentalnih i primenjenih istraživanja, NICEF je potpuno osposobljen za kvalitetnu i po bitnim elementima, (kvalitet, rokovi i cena) konkurentnu izradu naučno-istraživačkih i komercijalnih projekata iz svih segmenata ekonomske nauke.

Naučno-istraživačka djelatnost Fakulteta usmjerena je na izradu naučnih i stručnih projekata, na istraživačke projekte sa inostranim organizacijama u okviru međunarodne saradnje, te na individualne projekte istraživačkog rada nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima Fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima. Osim toga, mlađi saradnici rade magistarske i doktorske radove, što je važan aspekt naučno-istraživačke djelatnosti fakulteta.

Naučno – istraživački centar Ekonomskog fakulteta Pale - NICEF je podorganizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta, koja obavlja naučno-istraživačku djelatnost .

Rukovodilac Naučno istraživačkog instituta je prof. dr Aleksandar Stojanović.

Naučni odbor NICEF-a čine:

  1. prof. dr Aleksandar Stojanović
  2. doc. dr Marko Đogo
  3. doc. dr Vesna Prorok
  4. mr Goran Balotić

Pravilnik o radu

Odluke o osnivanju

* * *

Naučno – istraživački centar Ekonomskog fakulteta Pale - NICEF
Alekse Šantića 3
71420 Pale
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Telefon:

E-pošta:

Web: http://nicef.ekofis.ues.rs.ba

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 49 gostiju na mreži


..........