Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна II циклус Опште информације
Опште информације Штампа Eл. пошта
уторак, 22 новембар 2011 12:03

Модел студијских програма је 4 + 1. И циклус студија (додипломски студиј) Економског факултета траје 4 године или 240 ЕЦТС поена, а ИИ циклус студија (дипломски студиј) траје 1 годину, односно 60 ЕЦТС поена.

Студијски програми једногодишњих дипломских академских студија припадају научном пољу Економија и пословање.

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање: МАГИСТАР ЕКОНОМИЈЕ

Право уписа на ИИ циклус студија имају сви кандидати који су завршили И циклус студија на Економским факултетима у трајању од четири године или укупно 240 ЕЦТС поена, а имају у већем дијелу усаглашен наставни план са планом и програмом Економског факултета у Источном Сарајеву.

Кандидати који су завршили И циклус студија на Економском факултету у Источном Сарајеву директно се уписују на студијске програме дипломских академских студија.

Кандидати који су завршили студиј по старим прописима морају извршити вредновање завршених студија и остварених резултат студирања, исказано кроз еквивалентан број ЕЦТС бодова. Процедуре и критеријуми по којима се врши додјела ЕЦТС бодова дефинисани су посебним актом који је донио Сенат Универзитета у Источном Сарајеву „Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима“.

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима (пдф)

Управни одбор УИС - Одлука о накнадама (пдф)

Други циклус студија Економског факултета у Палама организује се на пет студијских програма:

1. Финансије
2. Пословно управљање
3. Макроекономија, реформе и бизнис
4. Економски развој БиХ
5. Квантитативна економија

Студијски програм Финансије садржи сљедеће смјерове:

а) Банкарство и осигурање
б) Рачуноводство и ревизија
в) Финансијски менаџмент

Студијски програм Пословно управљање садржи сљедеће смјерове:

а)   Међународно пословање предузећа
б)   Менаџмент
в)   Маркетинг

Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис садржи сљедеће смјерове:

а) Регионални развој и бизнис
б) Међународна економија
в) Макроменаџмент и јавна управа

Студијски програм Економски развој БиХ садржи сљедеће смјерове:

а) Политика развоја
б) Нова економија

Студијски програм Квантитативна економија садржи сљедеће смјерове

а) Статистичка анализа
б) Актуарство

Други циклус (једногодишњи дипломски академски студиј) траје два семестра са укупно 60 ЕЦТС бодова. Организоваће се као студиј са образовањем у сједишту на Економском факултету у Палама.

Настава се одвија кроз теоријска предавања, практичне вјежбе, консултације, анализу студија случајева, припрему семинарских радова и др.

Студијски програми стимулишу учешће студената у научноистраживачком раду и укључивање студената у рад на пројектима заједно са наставним кадром.

Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања на ИИ циклусу студија.

Правила студирања на другом циклусу студија (пдф) Мај, 2012. године

Правилник о начину  и поступку израде  и одбране завршног рада на првом  и другом  циклусу академскх студја (пдф)

 

За реализацију студијских програма обезбјеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама.

 

Уплатница за други циклус студија на коју се могу уплаћивати све врсте накнада.

  • Прималац: Економски факултет Пале
  • Жиро рачун: 555-09000055459-48
  • Буџетска организација - 0831004
  • Врста прихода - 722534
  • Општина – 089
  • Позив на број: 0000000504

 

Последње ажурирано четвртак, 15 април 2021 10:52
 

Мени

Почетна
I циклус
II циклус
Студијски програми
III циклус
Активности
Асоцијације
Факултет

Онлине:

Имамо 26 гостију на мрежи


..........