Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Упис студената Licencirani modernizovani studijski programi Ekonomskog fakulteta Pale
Licencirani modernizovani studijski programi Ekonomskog fakulteta Pale Штампа Eл. пошта
среда, 18 март 2020 12:27
There are no translations available.

Informacije o SP Ekonomija

Informacije o SP Turizam i hotelijerstvo


SP Ekonomija

Razlozi inoviranja i modernizovanja studijskog programa Ekonomija temelje se na naglašenoj tražnji ekonomista različitih usmjerenja. Neizvijesnost i kompleksnost okruženja nameću nove izazove i traže nova znanja, koja upravo pruža ovaj studijski program. Studijski program je koncipiran tako da se u svim svojim dijelovima bazira na najnovijim naučnim saznanjima u domenu ekonomije. Studijski program je prilagođen potrebama tržišta rada i usklađen je sa studijskim programima koji se izvode na drugim respektabilnim ekonomskim fakultetima. Osnovni razlog i ključna determinanta potrebe inoviranja nastavnog plana i programa na prvom ciklusu studija na Studijskom programu Ekonomija, kao i uvođenja novog smjera Digitalna transformacija na Ekonomskom fakultetu Pale je činjenica da obrazovanje ekonomista treba prilagoditi potrebama informacionog ili digitalnog društva ili društva i ekonomije koji su zasnovani na znanju. Kako će u takvom društvu živjeti i raditi generacije koje tek treba da se obrazuju neophodno je da se nastavni plan i program kreira po uzoru na respektabilne ekonomske fakultete na način da oni odražavaju promjene koje aktuelna tehnološka paradigma, opredmećena u Industriji 4.0 i 5.0, determiniše na makro i mikro nivou. To znači inoviranje sadržaja i silabusa standardizovanih disciplina ili predmeta, sa jedne strane, kao i uvođenje i izučavanje novih, sa ciljem da se budućim ekonomistima obezbijedi sticanje znanja, vještina i kompetencija iz domena novih tehnologija i digitalne transformacije ekonomskih i poslovnih aktivnosti i društva u cjelini, sa druge strane. Time se stvaraju pretpostavke da se studenti ekonomije pripreme i za nova zanimanja i poslovne karijere, koje predstavljaju integraciju i sinergiju primjene informaciono komunikacionih tehnologija (IKT), kao osnove Industrije 4.0, i vještačke inteligencije, kao osnove Industrije 5.0, u ekonomiji i društvu u cjelini.  Svrha studijskog programa proizilazi iz potrebe privrede i društva u cjelini u Republici Srpskoj za visokoobrazovnim kadrom, koji ovim putem treba da bude osposobljen za primjenu naučnih saznanja u praksi. Studijski program je višedimenzionalno i modularno koncipiran i strukturisan, tako da ide od opštih ka pojedinačnim i specifičnim znanjima koja se nude studentima iz: ekonomske analize i politike, ekonomske teorije, ekonomske politike i razvoja, fiskalne ekonomije, monetarne ekonomije, međunarodne ekonomije, preduzetništva, marketinga, menadžmenta, računovodstva, revizije, poslovnih finansija, bankarstva, aktuarstva, operacionih istraživanja, statistike, poslovne informatike, kao i niza srodnih znanja, vještina i kompetencija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Shodno usaglašavanju studijskog programa Turizam i hotelijerstvo sa sličnim studijskim progrmima referentnih fakulteta, članstvu u svjetskim institucijama koje brinu o obrazovanju tržišno kompetitivnih kadrova u turizmu i hotelijerstvu, sedmogodišljoj samoevaluaciji, potrebama i zahtjevima turističkog tržišta u Republici Srpskoj i BiH, izvršili smo odgovarajuće izmjene na ovom studijskom programu. Izmjenama se ne mijenja struktura i koncepcija nastavnog plana i programa, već se vrši njegovo oblikovanje i standardizacija prema drugim visokoškolskom ustanovama. Predviđena je izmjena 55 ESPB odnosno dodavanje 7 novih predmeta i korekcija po jedan ili dva ESPB odrđenim predmetaima kako bi se uskladili sa postojećom strukturom plana. To sve uz predhodne izmjene iz 2014. godine ukupno iznosi 57 ESPB.

Ekonomski fakulteta Pale

Последње ажурирано четвртак, 08 април 2021 21:20
 

Онлине:

Имамо 41 гостију на мрежи