Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Spisak kandidata koji polažu prijemni ispit

Spisak kandidata koji polažu prijemni ispit

KVALIFIKACIONI ISPIT / 1. 7. 2020. godine u 9:00 časova

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš). Pored toga, na prijemni ispit je nophodno ponijeti zaštitnu masku.

Studijski program EKONOMIJA
Kandidati polažu prijemni ispit u AMFITEATRU 1 (međusprat)

 1. Barjaktarević (Nikola) Branka
 2. Bogdanović (Milan) Milica
 3. Čančar (Radmilo) Dragana
 4. Elek (Božidar) Branislava
 5. Čolaković (Ratka) Milica
 6. Gluhović (Mladen) Anastasija
 7. Ikonić (Milomir) Ivan
 8. Jakić (Darko) Nataša
 9. Jovović (Srđan) Aleksandra
 10. Jugović (Žiko) Anđela
 11. Klačar (Mladen) Jelena
 12. Koroman (Velimir) Ana
 13. Košutić (Radomir)Ana
 14. Krunić (Radomir) Nikolina
 15. Kuljanin (Ognjen) Milica
 16. Kvrgić  (Radovan) Ivana
 17. Lizdek (Milan) Tamara
 18. Marković (Radenko) Damjan
 19. Marković (Dušan) Milica
 20. Mijović (Slobodan) David
 21. Močević (Svjetlan) Ana
 22. Pandurević (Novo) Dejan
 23. Petrović (Milan) Nina
 24. Plakalović (Bogoljub) Marija
 25. Rašević (Slobodan) Ognjen
 26. Savić (Miodrag) Mirko
 27. Strika (Dragan) Sandro
 28. Urta (Slaviša) Jovana
 29. Vidaković (Radenko) Jelena
 30. Vidić (Vladimir) Nataša
 31. Zečević (Dejan) Tamara
 32. Šešlija (Rajko) Ana

Zaklјučno sa rednim brojem 32 (tridesetdva).

Studijski program TURIZAM I HOTELIJERSTVO
Kandidati polažu prijemni ispit u AMFITEATRU 2 (suteren)

 1. Babić (Slaviša) Savka
 2. Bajagić (Miloš) Stefan
 3. Begović (Gligor) Verica
 4. Brčkalo (Velimir) Sofija
 5. Vukadin (Srđan) Jelena
 6. Vuković (Slavko) Mihailo
 7. Guja (Stanislav) Stefan
 8. Jovanović (Željko) Jovana
 9. Kovač (Dragan) Milica
 10. Kostović (Božidar) Marija
 11. Lopatić (Tomislav) Marija
 12. Ljubinac (Draženko) Uroš
 13. Mićević (Svetozar) Milica
 14. Mučibabić (Momčilo) Petko
 15. Okilj (Božidarka) Jana
 16. Otašević (Ljubinko) Aleksandra
 17. Pavlović (Saša) Marija
 18. Simanić (Željko) Tijana
 19. Stanišev (Jadranko) Boris
 20. Stikić (Milorad) Jelena
 21. Filipovac (Rade) Nikolina
 22. Cicović (Predrag) Sanja
 23. Čvoro (Dejan) Elena
 24. Šarenac (Radenko) Bojana
 25. Šarenac (Radenko) Jovana
 26. Šikuljak (Ljubiša) Đorđe

Zaklјučno sa rednim brojem 26 (dvadesetšest).

Ekonomski fakultet Pale