Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  SP Turizam i hotelijerstvo – Rang lista

SP Turizam i hotelijerstvo – Rang lista

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 08.10.2012.

Redni br.

Prezime, ime (ime roditelja)

Broj osvojenih poena na osnovu uspjeha

Broj osvojenih poena na prijemnom ispitu

Ukupan broj bodova

1

Gunjak Nemanja (Mlađo)

42,13

16

58,13

2

Vujičić Dragana (Niko)

29,81

22

51,81

3

Kosmajac Slađana (Milomir)

29,26

22

51,26

4

Kuntoš Danica (Predrag)

28,33

21

49,33

5

Marinković Boris (Rajko)

35,37

12

47,37

6

Kostić Ognjen (Tripo)

29,54

12

41,54

7

Golijanin Bojana (Grujo)

21,48

18

39,48

8

Cicović Jelena (Drago)

25,51

12

37,51

9

Ikonić Ivana (Vojko)

26,96

10

36,96

 

Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 9. (devet) su ostvarili pravo na upis –BUDŽET RS.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Univerziteta.

 

KOMISIJA:

Prof.dr Marko Šarčević, predsjednik

Doc. dr Tihomir Spremo, član

Doc. dr Mladen Rebić,  član