Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  SP Finasije – Obavještenje

SP Finasije – Obavještenje

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa SP Finansije – smjer Računovodstvo i revizija, da će kolokvijum iz predmeta Revizija javnog sektora održati 13.05.2014 u 16,15 časoca.

doc .dr Dragan Kulina