Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja – Januar 2010 (sedma sedmica)

Raspored predavanja – Januar 2010 (sedma sedmica)

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima i vježbama na  postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja i vježbe su obavezni za sve smerove, a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Januar 2010.godine (sedma sedmiica)

15.01.2010. (petak)

  • 17,00 – 20,00 //  Finansijska matematika – (3 časa) – Vesna Prorok, asistent (vježbe)

16.01.2010. (subota)

  • 09,00 – 13,00 // Biznis i razvoj usluga – (4 časa) – Doc.dr Nikola Gluhović

16.01.2010. (subota)

  • 15,00 – 20,00 // Finansijska matematika – (5 časova) – Vesna Prorok, asistent (vježbe)

17.01.2010. (nedelja)

09,00 – 13,00 // Finansijska matematika – (4 časa) – Vesna Prorok, asistent (vježbe)

Predavanja i vjrežbe će se održati u sali 60/IV  .

Posle ovog ciklusa je pauza. U  martu počinje novi ciklus predavanja.