Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Raspored predavanja – 4.godina

Raspored predavanja za period od 28. 09 – 02.10. 2009.
(akademska 2009/2010. – Zimski semestar – Četvrta godina)


Smjer Finansijsko – bankarski
(SALA IV)

28.09.2009 Ponedeljak
/

29.09.2009. Utorak

  • 08,15-11,00 Investicioni menadžment (predavanja)

30.09.2009. Srijeda
/

01.10.2009. Četvrtak

  • 08,15 – 11,00 Ruski jezik (predavanja)
  • 11,15 – 14,00 Engleski jezik (predavanja)

02.10.2009. Petak

  • 08,15-12,00 Upravljačko računovodstvo (predavanje)

 

Smjer Ekonomija javnog sektora
(SALA IV)

28.09.2009 Ponedeljak
/

29.09.2009. Utorak
/

30.09.2009. Srijeda

  • 09,15-11,00 Ekonometrija (predavanja)
  • 11,15-14,00 Marketing javnog sektora (predavanja)

01.10.2009. Četvrtak

  • 08,15 – 11,00 Ruski jezik (predavanja)
  • 11,15 – 14,00 Engleski jezik (predavanja)

02.10.2009. Petak
/

Studentska služba