Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Raspored predavanja 2009/10

Raspored predavanja 2009/10

Obavještavamo i pozivamo Vas da prisustvujete otvaranju i predavanjima na postdiplomskom-magistarskom studiju. Predavanja su obavezna za smjerove Finansijskog sektora (Poslovne finasije i bankarstvo; Računovodstvo i revizija) i Realnog sektora privrede (Marketing; Menadžment), a održaće se prema sljedećem rasporedu:

Novembar 2009.godine (prva sedmiica)

20.11.2009.(petak)

  • 16,30 – 17,00 // O t v a r a nj e

20.11.2009. (petak)

  • 17,15 – 20,00 / Savremena ekonomska teorija – (3 časa) – Prof. dr Branko Đerić

21.11.2009.(subota)

  • 09,00 – 14,00 / Bankarski menadžment – (5 časova) – Prof. dr Novo Plakalović

21.11.2009. (subota)

  • 16,00 – 20,00 / Marketing – (4 časa) – Doc. dr Nikola Gluhović

*Otvaranje i predavanje u petak će se održati u sali broj 60/4 sprat
*Predavanja u subotu će se održati u sali 4.godine (broj 44./3.sprat)

Napomena:
Potrebno je ponijeti sljedeća dokumenta:
1.Diplomu(ovjerenu kopiju);
2.Uvjerenje o položenim ispitima(ovjerenu kopiiju);
3.Rodni list(orginal);
4.Dvije fotografije(veličine kao za pasoš;
5.Uplatnicu (ako ste izvršili uplatu).

Služba za postdiplomske magistarske studije
Kontakt telefon 057/226-187