Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Активности   /  Праксе, запослења и стипендије   /  Програм мобилности истраживача у оквиру Западног Балкана

Програм мобилности истраживача у оквиру Западног Балкана

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Програм мобилности истраживача у оквиру Западног Балкана

 

 

Од 28. марта 2024. године званично је отворен позив за Програм мобилности истраживача у оквиру Западног Балкана, као дио пројекта „ОДГОВОРИ КРОЗ ПОЛИТИКЕ – подршка креирању политика истраживања ииновација, имплементација и подршка на Западном Балкану“ (POLICY ANSWERS – Support for R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkan), који за Универзитет у Бањој Луци спроводи Филозофски факултет.

Овај програм мобилности предвиђен је за истраживаче/ице на почетку каријере (докторанте и оне који су завршили свој докторат у претходних седам година, почев од рока за пријаву) из регије Западног Балкана, укључујући и Босну и Херцеговину. Сваки одобрени пројекат мобилности омогућиће по једном истраживачу/ици из БиХ средства у износу до 5.000 еура за истраживачки боравак у научно-истраживачкој институцији која је смјештена у једној од земаља Западног Балкана, и то у трајању од двије недеље до максимално шест мјесеци.

За пројекте који ће бити разматрани у оквиру овог програма, кандидати морају:

(1) Осмислити програм краткорочног боравка у некој научно-истраживачкој институцији или научно-истраживачком центру у једној од држава Западног Балкана.

(2) Оправдати потребу за специјализованом опремом или истраживачком инфраструктуром која је потребна за истраживање, а доступна је у предложеном научно-истраживачком центру или институцији, јавном или приватном.

(3) Спровести планирано истраживање у одабраном центру или институцији у предвиђеном року.

Сва тематска истраживачка подручја су прихватљива (укључујући друштвене науке и хуманистичке науке, као и истраживања заснована на умјетности). Све детаљније информације о овом програму мобилности које могу олакшати процес припреме потенцијалним кандидатима доступне су на страници:

https://www.westernbalkans-infohub.eu/news/pre-announcement-of-the-policy-answers-western-balkans-mobility-scheme-for-early-career-researchers/
Економски факултет Пале