Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Prof. dr Aleksandar Stojanović – Obavještenje

Prof. dr Aleksandar Stojanović – Obavještenje

Rezultati ispita kod prof. dr Aleksandra Stojanovića oglašeni su na Oglasnoj tabli fakulteta (u holu fakulteta). Studenti mogu kontaktirati studentsku službu radi provjere rezultata (+387 57 226 651 lokal 203).

Studentska služba