Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Prof. dr Aleksandar Stojanović – Ispiti obavještenje

Prof. dr Aleksandar Stojanović – Ispiti obavještenje

Ispiti kod prof. dr Aleksandra Stojanovića održaće se po sledećem rasporedu:

  • Javne finansije 17.06.2014. u 13,00
  • Naciolnalna ekonomija 17.06.2014. u 13,00
  • Evropske ekonomske integracije 17.06.2014. u 14,00

Studentska služba