Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Prijemni ispit 2012/13 – Rang lista

Prijemni ispit 2012/13 – Rang lista

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 02.07.2011.
RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Redni br.

Prezime, ime (ime roditelja)

Broj osvojenih poena na osnovu uspjeha

Broj osvojenih poena na prijemnom ispitu

Ukupan broj bodova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Baričanin Nevena (Đorđo)
Milić Duško (Milko)
Marković Marica (Miodrag)
Rosandić Dragana (Dragan)
Timotić Jelena (Miloš)
Šućur Danijela (Nedeljko)
Bojović Snežana (Srđan)
Brčkalo Jovana (Velimir)
Njegovanović Ivana (Srpko)
Cicović Kristina (Milomir)
Mrkajić Danica (Pero)
Radan Jovana (Slaviša)
Stanišić Slađana (Jugoslav)
Pavlović Ognjen (Saša)
Samardžija Milica (Vaso)
Jolović Jovana (Željko)
Šalvarica Stefan (Dušan)
Mišić Jelena (Ljubomir)
Veletić Milka (Radomir)
Milošević Ratko (Petar)
Samardžija Novak (Zdravko)
Šarović Jelena (Veso)
Nosović Đorđe (Slobo)
Vukoje Željko (Dušan)
Drobnjak Aleksandra (Vitomir)
Kuljić Milica (Radenko)
Milošević Zorana (Blagoljub)
Gogić Tijana (Miroslav)
Janković Nikola (Dragan)
Pečenica Nikola (Predrag)
Dimitrijević Sonja (Vlado)
Đurđić Miloš (Veljko)
Derikonja Bojana (Miomir)
Gluhović Tanja (Mirko)
Obradović Milica (Zdravko)
Milačić Danilo (Momir)
Ždrale Ana (Siniša)
Lukić Daliborka (Ilija)
Kokoruš Srđan (Milo)
Milinković Miroslav (Vojislav)
Skakavac Helena (Strajo)
Lizdek Vanja (Goran)
Koroman Andrijana (Milan)
Skočajić Nikola (Dragan)
Lakić Jovana (Goran)
Guja Bojana (Petko)
Todić Slađana (Petar)
Lopatić Anika (Branislav)
Mičić Milica (Slavko)
Tomašević Jovana (Boban)
Šehovac Miloš (Nikola)
Banjanin Nikola (Zdenko)
Ristić Nikola (Svetozar)
Golijanin Đorđe (Pero)
Rajić Milica (Slobodan)
Petronić Dejan (Rasko)
Kovačević Nevena (Nedeljko)
Marković Vesna (Nikola)
Elčić Miloš (Jovo)
Limić Srđan (Mladen)
50
49.57
49.81
49.15
50
50
47.04
47.04
47.41
46.3
49.79
34.26
46.88
41.85
41.7
41.25
44.26
37.87
46.67
44.38
37.96
39.57
33.33
39.79
39.57
44.68
40.43
34.26
27.04
37.22
40.21
35.19
37.04
35
41.88
36.67
42.55
39.15
38.91
33.48
42.34
36.48
37.41
34.89
36.46
38.12
45.11
38.52
35.53
37.29
26.6
26.28
25.53
30.67
27.02
25.37
27.02
30.21
25.74
32.55
38
37
36
35
34
32
34
34
33
33
28
42
29
34
33
32
28
34
24
26
32
30
36
29
28
22
26
32
39
28
25
30
28
30
23
28
22
25
25
30
21
26
25
27
24
22
15
18
19
16
26
26
26
18
21
22
20
16
20
11
88
86.57
85.81
84.15
84
82
81.04
81.04
80.41
79.3
77.79
76.26
75.88
75.85
74.7
73.25
72.26
71.87
70.67
70.38
69.96
69.57
69.33
68.79
67.57
66.68
66.43
66.26
66.04
65.22
65.21
65.19
65.04
65
64.88
64.67
64.55
64.15
63.91
63.48
63.34
62.48
62.41
61.89
60.46
60.12
60.11
56.52
54.53
53.29
52.6
52.28
51.53
48.67
48.02
47.37
47.02
46.21
45.74
43.55

 

Kandidati od rednog broja 1. (jedan) zaključno sa rednim brojem 50. (pedeset) su ostvarili pravo na upis – BUDŽET RS.

Kandidati od rednog broja 51. (pedesetjedan) zaključno sa rednim brojem 60. (šezdeset) su ostvarili pravo na upis – SUFINANSIRANJE.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Ekonomskog fakulteta Univerziteta.

 

KOMISIJA:

  1. Doc. dr Mira Pešić-Andrijić, predsjednik
  2. Doc. dr Tihomir Spremo, član
  3. Doc. dr Mladen Rebić,  član