Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Prijave za PR ARENU

Zvanično su otvorene prijave za učešće na drugoj PR ARENI International – najvećoj studentskoj konferenciji u Jugoistočnoj Evropi koja će biti održana 20. i 21. aprila 2013. godine u hotelu Holliday Inn u Sarajevu.

Kotizacija za učešće na drugoj PR ARENI International iznosi 35,00 KM /18,00 EUR (u cijenu uračunat ručak i PDV).

Studenti iz Sarajeva kotizaciju plaćaju na adresi organizatora Zmaja od Bosne 4 hotel Holiday Inn svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 17:00.

Studenti iz inostranstva kotizaciju plaćaju kod udruženja studenata/ predstavnika fakulteta koji organizuju dolazak ili na broj žiro računa:

3386902248343424 UniCredit Bank
SWIFT: UNCRBA22 / IBAN: BA393386904848344810

Svrha uplate: Kotizacija za učešće na PR ARENI International
Primalac: Apriori komunikacije Sarajevo

Rok za uplatu kotizacije je srijeda 17.04. do 16:00 časova

Organizator Konferencije je agencija Apriori komunikacije iz Sarajeva, dok je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, ove godine po prvi put, prijatelj projekta.

Studenti se mogu prijaviti popunjavanjem online aplikacije na http://prarena.ba/prijava.php