Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Prezentacija Akademije poslovne etike i usklađenosti

Prezentacija Akademije poslovne etike i usklađenosti

Bugarska ambasada u Sarajevu i Net Consulting potpisali su sporazum o stipendiranju 10 mladih visokoobrazovanih osoba na Akademiji poslovne etike i usklađenosti.

Projekat ima za cilj promociju profesija u oblasti profesionalne etike i usklađenosti, koje su na teritoriji Bosne i Hercegovine nove i slabo zastupljene, kao i podršku nedavnim diplomantima da svoje profesionalne karijere grade u ovoj oblasti.

Akademija za poslovnu etiku i usklađenost je odgovor na potrebu kako privatnog, tako i javnog sektora da unaprijede svoje poslovanje, usklade se sa sve većim brojem internih i eksternih regulativa, da obezbijede da svi zaposleni rade i ponašaju se u skladu sa definisanim pravilima i etičkim standardima organizacije, kao i činjenicu da tržitu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje dovoljan broj kadra koji je edukovan za rad u oblasti poslovne etike i usklađenosti.

Akademija se provodi kroz niz specijalističkih modula i predavanja uz praktičan rad. Sastoji se od ukupno 5 modula (ukupno trajanje svih modula je 14 dana). Predavanja će biti vršena u oblasti razvoja, implementacije i monitoringa Programa etike i usklađenosti i alata za osnaživanje integriteta organizacija, a sve u cilju osposobljavanja za zvanje Menadžer poslovne etike i usklađenost (Compliance Officer) u organizacijama privatnog i javnog sektora.

Predavači na Akademiji će biti praktičari iz oblasti poslovne etike i usklađenosti, kao i univerzitetski profesori.

Projekat će se realizovati u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i zavodima za zapošljavanje.

Pozivamo zainteresovane magistre ekonomskih nauka, diplomirane ekonomiste, studente drugog ciklusa i studente 4. godine prvog ciklusa studija da dana 15. decembra 2015. godine prisustvuju prezentaciji Akademije poslovne etike i usklađenosti, koju organizuje Net Consulting uz podršku Ambasade Bugarske u BiH. Prezentacija će biti organizovana na Ekonomskom fakultetu Pale sa početkom u 13:00 (Alekse Šantića 3, Pale).

Na događaju će biti predstavljeni kriteriji za učešće u Akademiji, način prijave, kao i mogućnost dobijanja stipendije za učešće u Akademiji od strane Ambasade Bugarske u BiH. Učesnici će moći čuti više infomacija i o profesiji Menadžera poslovne etike i usklađenosti (eng. Compliance Officer), perspektivi ove profesije u BiH, kao trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti.

Događaju će prisustvovati ambasador Bugarske u Sarajevu g. Angel Angelov.

Ekonomski fakuletet Pale