Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла ТиХ   /  Огласна табла ТиХ   /  Pravo u turizmu – Obavještenje

Pravo u turizmu – Obavještenje

Rezultati ispita iz Privrednog prava-Prava u turizmu od 04.02.2016. godine.

Položili su sljedeći studenti ostvarivši procente tačnosti:

  • Vanja Maletić    60%
  • Branka Mijatović   100%
  • Nikolina Krsmanović   100%
  • Savić Milica   100%

Napomena: konačna ocjena će zavisiti od rezultata predhodnih kolokvijuma.

mr Damjan Danilović