Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Otvorena Ekonomijada 2014

Otvorena Ekonomijada 2014

U nedelju, 04.05.2014. godine u organizaciji Studentske organizacije Ekonomskog fakulteta Pale otvorena je EKONOMIJADA 2014 koja se ove odine održava u Budvi, a učestvuje preko 850 studenata sa sledećih fakulteta i visokih škola:

Iz Slovenije:

 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani;
 • Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru;
 • Fakulteta za management, Koper

Iz Hrvatske

 • Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli;
 • Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci;
 • Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Splitu;
 • Ekonomski fakultet, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek;

Iz Crne Gore:

 • Ekonomski fakultet, Univerziteta Crne Gore, Podgorica;

Iz Bosne i Hercegovine

 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci;
 • Banja Luka College (BLC) u Banjoj Luci;
 • Visoka škola za ekonomiju i informatiku u Prijedoru;
 • Fakultet poslovne ekonomije, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bijeljina;
 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Brčko;
 • Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerziteta u Travniku;
 • Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Mostaru;
 • Fakultet za menadžment resursa CKM, Sveučilišta/Univerziteta Hercegovina u Mostaru;
 • Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru ;

Iz Srbije

 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu;
 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu;
 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, Subotica;
 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica;
 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Nišu;
 • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu;

iz Makedonije:

 • Ekonomski fakultet, Univerziteta Sv. Kiril i Metodij, Skoplje;
 • University American College (UACS), Skoplje;

I vaš/naš fakultet domaćin – Ekonomski fakultet, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale.

 

SOEF